Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Update 2020 - Ozon-en hitteplan; een plan om te anticiperen en snel te kunnen reageren

Het Brussels Gewest en België lopen meer en meer risico op perioden van hoge temperaturen, vergezeld van hoge ozonconcentraties. Het “hitte- en ozonplan” wordt daarom gelanceerd.

Dit plan heft als doel hierop te anticiperen door maatregelen voor te stellen en acties uit te voeren voor het voorkomen en beperken van de risico's voor de inwoners en in het bijzonder voor de kwetsbare personen die het meeste risico lopen.

We raden u aan om u, tijdens hittegolven en/of ozonpieken, op de hoogte te houden via de media en het nieuws om de aanbevelingen te volgen om de risico’s voor uw gezondheid te beperken. In het infoblad dat u hieronder kunt downloaden, vindt u informatie over wat u allemaal kunt doen in geval van sterke hitte.