Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Contact

Contact opnemen

Met het contactformulier op deze pagina kun je verschillende soorten vragen richten aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GCC).

Naast vragen die rechtstreeks betrekking hebben op een van onze diensten of het indienen van een spontane kandidatuur, kun je ook:

  • een klacht indienen over een instelling van de GGC;
  • een klacht indienen in verband met een ander onderwerp;
  • een administratief document aanvragen.

Als u journalist bent, neem dan telefonisch contact op met onze persdienst op 0490 67 23 36.
Dit nummer is voorbehouden voor journalisten. Voor alle andere verzoeken kunt u het bovenstaande contactformulier gebruiken. U kan ook een e-mail sturen naar: pers@ggc.brussels

Heb je een klacht over een instelling die erkend is door de GGC?

De GGC voert regelmatig inspecties uit in de instellingen, centra en diensten die ze erkent.

Als je een klacht hebt over een van die instellingen, raden we je aan eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke ervan om een oplossing voor het probleem te vinden. Ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld een onafhankelijke bemiddelingsdienst waaraan je je vragen en/of opmerkingen kunt voorleggen.

Als er ondanks die mogelijkheid niet naar je is geluisterd of als je het probleem niet rechtstreeks aan een interne persoon durft of kunt voorleggen, kun je je klacht ook aan ons richten. Wij zullen erop toezien dat die zo snel mogelijk wordt behandeld.

De instellingen worden erkend door de Diensten van het Verenigd College (de Administratie) van de GGC of door Iriscare, een instelling van openbaar nut (ION) van de GGC. Afhankelijk van de instelling zal je klacht in alle discretie worden behandeld door het bevoegde departement van de DVC of Iriscare.

Een inspecteur zal zo snel mogelijk de gegrondheid van de klacht bij de betrokken organisatie nagaan. Hij zal alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de klacht te waarborgen.

Je wordt op de hoogte gehouden van het verloop van je dossier en zo nodig zullen de DVC of Iriscare snel stappen ondernemen om een passende oplossing te vinden.

Heb je een klacht in verband met een ander onderwerp?

Je klacht wordt door onze diensten geregistreerd en naar de bevoegde dienst doorgestuurd. Als je klacht betrekking heeft op een materie die niet tot de bevoegdheid van de DVC of de opdrachten van Iriscare behoort, word je in de mate van het mogelijke doorverwezen naar de bevoegde administratie.

Wil je een kopie van een administratief document?

Je aanvraag is ontvankelijk als hij:

  • is ondertekend;
  • je naam en adres vermeldt;
  • kan gedateerd worden.

Onze diensten onderzoeken je aanvraag binnen twintig werkdagen. Deze termijn kan echter worden verlengd tot veertig werkdagen, afhankelijk van de hoeveelheid en complexiteit van de gevraagde informatie.

Je kunt ook verzoeken dat je aanvraag dringend wordt onderzocht. Dat moet je voldoende motiveren. Als de dringendheid wordt erkend, ontvang je uiterlijk binnen zeven werkdagen een antwoord. Zo niet, dan wordt je een gemotiveerde beslissing toegezonden en wordt de termijn van twintig dagen toegepast.

Nadat je je aanvraag hebt verzonden, krijg je een ontvangstbevestiging. Je aanvraag wordt dan binnen de bepaalde termijn behandeld door onze diensten of die van Iriscare.

Hou er rekening mee dat voor het verkrijgen van een kopie van een administratief document kosten in rekening kunnen worden gebracht, die niet hoger mogen zijn dan de kostprijs.

Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, pdf, doc, docx, xls, xlsx.
CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.