Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Contact opnemen

De GGC regelt en beheert hoofdzakelijk persoonsgebonden aangelegenheden zoals gezondheid en bijstand aan personen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Ze is bevoegd ten aanzien van individuen (Brusselaars, alsook degenen die in Brussel gebruikmaken van diensten voor gezondheid en bijstand aan personen) en meer dan 300 tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's, zorginstellingen, opvangcentra, enz.). De bevoegdheden van de GGC worden uitgeoefend door twee instellingen: haar administratie, Vivalis, en een instelling van openbaar nut (ION), Iriscare. Voor meer informatie over hun respectieve bevoegdheden, raadpleeg hun website: Vivalis - Iriscare

  • Voor alle vragen met betrekking tot Iriscare, kan je het contactformulier invullen
  • Voor alle vragen met betrekking tot Vivalis, kan je het contactformulier invullen
  • Voor alle vragen met betrekking tot de GGC, kan je het contactformulier invullen

Ben je journalist? Neem dan contact op met onze persdienst op 0490 67 23 36. Dit nummer is uitsluitend bedoeld voor journalisten. Je kan ook een e-mail sturen naar mailto: pers@vivalis.brussels.