Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Wanneer de GGC de veiligheid van medisch transport garandeert

Alvine Lontsié Tadoh

Elk jaar geniet een groot aantal mensen van de verschillende diensten voor niet-dringend patiëntenvervoer. De administratie van de GGC verleent erkenningen aan voertuigen die dat soort transporten uitvoeren in Brussel. Alvine Lontsié Tadoh controleert of de huidige normen in die sector worden nageleefd.  

Alvine Lontsié Tadoh is verpleegkundige van opleiding en werkt sinds 2020 bij de GGC. In de directie Controle gaat ze na of de verschillende structuren of instellingen die erkend zijn door de GGC in overeenstemming zijn met de geldende normen. Een van haar taken is controleren of voertuigen voor niet-dringend ziekenvervoer in orde zijn. "Ik ben verantwoordelijk om de algemene toestand van de structuren en die voertuigen te beoordelen", legt Alvine uit. "Het is belangrijk om zeker te weten dat diensten voor niet-dringend ziekenvervoer de fysieke integriteit van patiënten garanderen, hun welzijn respecteren en financieel transparant met hen zijn. Ik moet ook de aanwezigheid van medische apparatuur in die voertuigen controleren alsook de opleiding van het personeel dat verantwoordelijk is voor het transport van patiënten en de hygiëne van die transportmiddelen en van het personeel."  

In Brussel omvat niet-dringend ziekenvervoer elke transfer, betaald of onbetaald, van patiënten van de ene zorgverlener naar de andere, inclusief ziekenhuistransfers. Ze worden uitgevoerd door ambulances (telefoonnummer 105) of door zogenaamde lichte ziekenwagens. Zeven diensten voor niet-dringend ziekenvervoer zijn erkend door de GGC. In totaal gaat het om 33 lichte ziekenwagens en 17 ambulances.  

Multidisciplinair werk 

Het werk van Alvine beperkt zich niet tot de inspectie van voertuigen: ze voert ook controles uit in ziekenhuizen en initiatieven voor beschut wonen. "Dankzij die opdrachten leer ik bij over de wetgeving waaraan die instellingen onderworpen zijn", benadrukt Alvine. "Ik moet ook de verbinding maken tussen instellingen en het werk van het zorgpersoneel, deelnemen aan vergaderingen met verschillende actoren (permanente overlegcommissie, adviesraden) en mijn mening geven om de zorgkwaliteit in instellingen te verbeteren. Het is een stimulerende uitdaging: hoewel dit werk als administratief wordt beschouwd, heeft het toch te maken met gezondheid."