Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Iriscare

Voor de zesde staatshervorming zorgde de bijzondere wet van 6 januari 2014 voor een bevoegdheidsoverdracht van de federale overheid naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC).

Om een deel van de overgedragen bevoegdheden op paritaire basis te kunnen uitoefenen, richtte de GGC een instelling van openbaar nut op: Iriscare. Die instelling heeft een rechtspersoonlijkheid.

De organisatie ervan wordt geregeld door de ordonnantie van 23 maart 2017, net zoals haar opdrachten (artikel 4 van de ordonnantie), die worden vastgelegd in een beheersovereenkomst.

Opdrachten van Iriscare

Die opdrachten bestrijken vijf domeinen:

het gezondheidsbeleid:

 • de revalidatieovereenkomsten,
 • de opvang en huisvesting van ouderen in rust- en verzorgingshuizen en centra voor dagverzorging (erkenning, prijscontrole en financiering);
 • de financiering van de verstrekkingen aan bewoners van psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut wonen;
 • de financiering van de verstrekkingen aan personen in de eerstelijnszorg (palliatieve verzorgingsteams en rookstopbegeleiding);

het gezinsbeleid, waaronder de diensten voor thuishulp, de thuisoppasdiensten, de centra voor gezinsplanning en de kinderopvangvoorzieningen (normen, erkenning en financiering);

het gehandicaptenbeleid, waaronder de centra en diensten voor personen met een handicap, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, de mobiliteitshulpmiddelen en de assistentiehonden (normen, erkenningen en financiering);

het ouderenbeleid, waaronder de voorzieningen voor opvang en huisvesting van ouderen (rusthuizen, kortverblijfcentra, serviceresidenties, dag- en nachtopvangcentra, enz.) (normen, erkenning en financiering);

de gezinsbijslag.

Sinds 1 januari 2020 is Iriscare verantwoordelijk voor het beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslag. Op 1 januari 2021 werd Iriscare ook verantwoordelijk voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Vanaf 1 januari 2022 zal het ook de medische evaluatie op zich nemen.

Werking

Iriscare is een paritaire instelling die in zijn beheersorganen vertegenwoordigers samenbrengt uit:

 • de Brusselse regering;
 • de vakbonden;
 • de werkgevers- en middenstandsorganisaties;
 • de verzekeringsinstellingen;
 • de zorgverstrekkers;
 • de gezinsorganisaties;
 • de kinderbijslagfondsen.

Zijn beheersorganen bestaan uit:

 • het Algemeen Beheerscomité;
 • de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen;
 • de Beheerraad voor de Gezinsbijslag.

Iriscare heeft ook een College van commissarissen en verschillende technische commissies.

Meer informatie

Ga naar: www.iriscare.brussels.

Législation importante