Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Nuttige linken

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

  Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies

  Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap

  Federale overheid

  Informatie en databanken over de welzijns- en gezondheidssector

  • CMDC-CDCS : Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie
  • Hospichild : alle administratieve, economische, sociale en professionele aspecten omtrent de ziekenhuisopname van een kind jonger dan 16 jaar in Brussel
  • Sociaalbrussel.be : dienstenaanbod van de welzijns- en gezondheidssector
  • la Strada : Steunpunt thuislozenzorg Brussel
  • Brumammo : Brussels Coördinatie Centrum voor Borstkankeropsporing
  • vzw Home Info : alle gegevens van de rusthuizen , RVT's, serviceflats, dagverzorgingscentra, … in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en in de regio Halle-Vilvoorde
  • Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : preventie en bijstand aan personen met overmatige schuldenlast
  • Brulocalis : Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel
  • Tabakstop : Initiatief van de Stichting tegen Kanker
  • Brussels Gezondheidsnetwerk : Netwerk voor het uitwisselen van informatie dat alle Brusselse en Belgische ziekenhuizen met niet-ziekenhuisartsen verbindt.
  • CRISP : Centrum voor socio-politiek onderzoek en informatie