Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Achter de schermen van de Dienst HR van de Administratie van de GGC

Charlot Simoens

De coördinatie van de aanwervingen, met bijzondere aandacht voor het imago van de GGC als werkgever, de digitalisering van personeelsdossiers, enz. Allemaal uitdagingen die Charlot Simoens, administratief assistent op de Dienst HR van de Administratie van de GGC, dagelijks aangaat. Dat doet ze steeds met de ambitie om de waarden van de instelling te promoten en in de praktijk te brengen. We hebben haar ontmoet. 

Charlot Simoens komt oorspronkelijk uit Diksmuide en werkte in de hotelsector voordat ze begon te werken bij de Administratie van de GGC. "Ik ben actief betrokken bij de aanwerving van nieuwe collega's. Daarbij is het belangrijk om ervoor te zorgen dat elk radertje in het proces perfect is afgesteld. Ik werk ook aan strategische projecten, zoals de digitalisering van personeelsdossiers." Dat project was een bron van voldoening voor deze jonge vrouw: "Ik was volledig verantwoordelijk voor dat project, dus ik stond in voor het ontwerp, de planning, de toewijzing aan collega's en de controle. Het is fijn dat al die personeelsdossiers nu in orde, uniform en volledig zijn.“ 

Charlot heeft ook meegewerkt aan het meerjarige personeelsplan voor 2021-2023, in nauwe samenwerking met haar verantwoordelijke en de leidend ambtenaar van de GGC. Dankzij die ervaring kon ze vertrouwd raken met de budgettaire aspecten van aanwervingen via haar contacten met de inspecteur van Financiën, de ministeriële kabinetten en de directeuren van de administratie.  

Waarden van de Administratie dagelijks in de praktijk brengen 

Deel uitmaken van de Dienst HR van de Administratie gaat tegenwoordig veel verder dan alleen maar nieuwe collega's aanwerven. De Administratie van de GGC staat voor vier waarden: deskundigheid, zin voor samenwerking (intern/extern), gelijke behandeling en een goede dienstverlening voor ... (partners, burgers, enz.).  "Ik ben in Brussel komen werken omdat ik sterk geloof in die waarden", zegt Charlot. "Naast de levenskwaliteit, door bijvoorbeeld de mogelijkheid om te telewerken, motiveert de inhoud van mijn werk me. We kunnen echt zien wat we doen voor het welzijn van de mensen in Brussel. Als ik denk aan de waarde deskundigheid, ben ik blij dat ik lessen kan volgen om een masterdiploma te behalen. Als we het hebben over gelijke behandeling, dan is dat bij de GGC ook effectief zo. Je hoeft er niet over te onderhandelen zoals in de privésector". 

Door haar dagelijkse werk draagt ze ertoe bij dat de Administratie van de GGC een instelling wordt waar elke medewerker zin geeft aan zijn of haar activiteiten.