Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Tetanus, difterie en kinkhoest: we maken de balans op van de herhaalvaccin met Dr. Charlotte Martin

Dokter Charlotte Martin

Dr. Charlotte Martin herinnert ons aan het belang van herhaalvaccinatie tegen drie ernstige ziekten: tetanus, difterie en kinkhoest.

Hoe loop je tetanus, difterie en kinkhoest op?

Tetanus is een ernstige infectieziekte, die vaak dodelijk is als ze niet vroegtijdig en grondig wordt behandeld. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die overal in de omgeving aanwezig is: grond, menselijke of dierlijke uitwerpselen, oppervlakken van verroest gereedschap, enz. Een klein, zelfs onbeduidend, open wondje, bijvoorbeeld door het tuinieren, kan de oorzaak zijn van een infectie. Tetanus is niet besmettelijk. Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte die van mens op mens wordt overgedragen via besmette speekseldruppeltjes bij het hoesten of niezenDifterie is in België praktisch verdwenen dankzij vaccinatie. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die van de ene persoon op de andere wordt overgedragen door druppeltjes bij het hoesten en niezen.

Waarom is het belangrijk om je te laten vaccineren tegen difterie, tetanus en kinkhoest?

Bij vaccinatie worden onschadelijke elementen van de microbe die de ziekte veroorzaakt in ons lichaam geïnjecteerd om het te leren een microbe te herkennen en die te bestrijden wanneer het hem tegenkomt, zonder dat je de ziekte daadwerkelijk krijgtVaccinatie biedt de beste bescherming tegen deze ernstige, levensbedreigende infectieziekten.

Op welke leeftijd moet je de vaccinatie herhalen?

Vaccinatie tegen difterie, tetanus en kinkhoest maakt deel uit van de basisvaccinaties die in de eerste levensmaanden worden toegediend. Voor volwassenen is het aanbevolen de vaccinaties om de tien jaar (25 jaar, 35 jaar, …) te herhalen om de immunologische reactie te reactiveren. Het is echter nooit te laat om zich te laten vaccineren.

Welke risico's loop je als je je niet laat vaccineren?

Ongeveer 10% van de personen met difterie sterft ondanks de beste behandelingen. Difterie komt echter nog steeds veel voor. Tetanus kan dodelijk zijn. Als de ademhalingsspieren worden aangetast, kan de ziekte dodelijk zijn. Kinkhoest kan ernstige complicaties hebben voor kinderen jonger dan een jaar. Bij volwassenen zijn ernstige complicaties zeldzaam.

Zijn er mensen die een hoger risico lopen?

Personen die niet of onvoldoende zijn gevaccineerd lopen mogelijk een hoger risico.

Wat is de vaccinatiegraad in Brussel? Wat is de prevalentie?

In België dateert de algemene vaccinatie van 1959. Dankzij deze maatregel wordt tetanus nu nog maar af en toe vastgesteld. Difterie is praktisch verdwenen. Maar meer dan de helft van de Belgen boven de veertig jaar zou echter niet langer voldoende immuniteit tegen difterie hebben. De laatste jaren is het aantal gevallen van kinkhoest toegenomen, vooral bij jongeren en volwassenen. Die kunnen zeer jonge kinderen besmetten die nog niet beschermd zijn door vaccinatie. 

Hoeveel kost vaccinatie?

De vaccins moeten worden aangekocht en kunnen volledig of gedeeltelijk door het RIZIV worden terugbetaald. Sommige ziekenfondsen bieden een aanvullende vergoeding aan.

Bestaat er een vaccin dat je tegen de drie ziektes beschermt of moet je een vaccin per ziekte krijgen?

Sinds de jaren zestig worden de vaccinaties tegen difterie, tetanus en kinkhoest gecombineerd.

Meer weten over je persoonlijke vaccinatiestatus?

Lees hier meer over je persoonlijke vaccinatiestatus.