Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Vaccinatie

Controleer of u in orde bent met uw vaccinaties!

 1. Waar kunt u uw vaccinatiestatus controleren?
 2. Vaccins en boostervaccins op volwassen leeftijd
 3. Vaccinaties van kinderen, adolescenten en zwangere vrouwen
 4. Vaccinatieschema in België
 5. Reizen naar het buitenland
 6. Terugbetaling door het ziekenfonds
 7. Communicatiemateriaal

1. Waar kunt u uw vaccinatiestatus controleren?

U kunt uw vaccinatiekaart/-boekje raadplegen (een document waarop de vaccinator informatie noteert over het vaccin en de datum waarop hij het aan u toediende). Als u die/dat kwijt bent, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw huisarts.

2. Vaccins en herhaalvaccins op volwassen leeftijd

 1. Zwangere vrouwen wordt aanbevolen zich te laten vaccineren tegen griep, kinkhoest, difterie en tetanus, bij voorkeur tussen 24 en 32 weken zwangerschap. Kind & Gezin en ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance) kunnen deze vaccins aanbieden.
 2. Voor de gehele volwassen bevolking wordt aanbevolen zich om de tien jaar te laten vaccineren tegen difterie, tetanus en kinkhoest. Er is een combinatievaccin dat dTpa heet.
 3. Mensen ouder dan 65 jaar wordt aanbevolen jaarlijks zowel het pneumokokkenvaccin als het seizoensgriepvaccin te ontvangen.

3. Vaccinaties van kinderen, adolescenten en zwangere vrouwen

 • Voor de minderjarigen: afspraak bij Kind & Gezin of ONE en opvolging door de diensten Gezondheidspromotie op school.
 • Voor de vaccinatie van kinderen, adolescenten en zwangere vrouwen zijn Kind & Gezin (voor Nederlandstaligen) en ONE (voor Franstaligen) de bevoegde instanties. U kunt een afspraak maken en zij bieden u alle nodige informatie en de mogelijkheid om de vaccins gratis te ontvangen.
 • Meer info vindt u op de volgende pagina's:

4. Bekijk hier het vaccinatieschema in België

5. Reizen naar het buitenland

 • Vergeet niet een afspraak te maken met uw arts om de aanbevolen vaccinaties te bespreken naargelang het land waar u naartoe reist.
 • Meer informatie vindt u op de volgende pagina: Reisgeneeskunde

6. Terugbetaling door het ziekenfonds

 • Als volwassene kunt u voor de vaccinatie een terugbetaling krijgen van uw ziekenfonds. De terugbetalingstarieven kunnen echter per verzekeringsinstelling verschillen.

7. Communicatiemateriaal