Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

De epidemiologische situatie & vaccinatietoestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Persbericht - PDF

De epidemiologische situatie & vaccinatietoestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat achteruit en wordt op de voet gevolgd. Voorzichtigheid blijft dus geboden: het is nog steeds belangrijk om alle geldende maatregelen na te leven, vooral wanneer je terugkeert uit het buitenland.

Sleutelindicatoren stijgen opnieuw

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft stijgen, en zit op 395 op 13/08 tegenover 328 op 06/08. De grootste toename is er in de jongste leeftijdscategorieën (tot 29jaar), maar ook de besmettingen in de oudere leeftijdscategorieën kennen sinds deze week een toename.

De positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) stijgt, en gaat van 4,0% op 06/08 naar 5,2% op 13/08. Deze stijging is opmerkelijk. Anderzijds neemt het aantal uitgevoerde tests af tegenover vorige week, met gemiddeld 8.600 testen per dag op 06/08 en 7.900 op 13/08.

De R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) daalt licht, maar blijft boven de drempel van 1. Op 13/08 bedroeg de R-waarde 1,11, tegenover 1,13 op 06/08.

Nieuwe ziekenhuisopnames en aantal patiënten op intensieve zorgen evolueren in negatieve zin.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen: van 112 op 06/08 naar 129 op 12/08. Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen stijgt eveneens: op 12/08 waren het er 41, tegenover 32 op 06/08. Één ding is duidelijk: de overgrote meerderheid (97%) van de mensen die worden opgenomen in het ziekenhuis en op intensieve zorgen  is niet of niet volledig gevaccineerd. Het is dus belangrijk om je volledig te laten vaccineren, zodat je beschermd bent tegen ernstige vormen van Covid.

Het aantal overlijdens stijgt: deze week zijn er helaas 10 personen overleden, tegenover 7 vorige week.

Varianten

Tussen 26 juli en 8 augustus is de Deltavariant nog steeds de meest verspreide variant in België. Hij is intussen verantwoordelijk voor 95,7% van de besmettingen, tegenover 94,6% vorige week (bron: Genomic surveillance report van het Nationaal Referentiecentrum (NRC)). Van de Colombiaanse variant, die voorlopig nog geen Griekse letter heeft gekregen van de WHO, zijn er nog geen gevallen vastgesteld in het Brussels Gewest.

Invloed van terugkerende reizigers

De stijging van het aantal positieve gevallen wordt vooral veroorzaakt door het hoge aantal positieve tests bij terugkerende reizigers uit rode zones binnen Europa en risicolanden buiten Europa: 30% van de positieve gevallen zijn reizigers die terugkeren uit een rode zone of risicoland. Uit het wekelijks epidemiologisch bulletin van Sciensano (13/08/2021) blijkt dat voor de periode van 02/08/21 tot 08/08/21 de meeste positieve testresultaten werden vastgesteld bij reizigers die aankomen vanuit Marokko (positiviteitsratio van 9,6%), gevolgd door Turkije en Spanje.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie volgt deze situatie actief op en voert doelgerichte acties om terugkerende reizigers te herinneren aan de geldende maatregelen en om hen te wijzen op het belang van een correcte naleving van deze maatregelen.

We willen daarom nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is dat mensen voor hun terugkeer het PLF-formulier correct invullen om een correcte contactopsporing mogelijk te maken, en dat ze zich bij hun terugkeer laten testen en/of in quarantaine gaan volgens de instructies die zij per SMS ontvangen.

Als je terugkeert uit een rode zone, let er dan op dat je het aantal persoonlijke contacten dat je hebt de eerste 10 dagen na je terugkeer sterk beperkt en vermijd contacten met kwetsbare personen. Zelfs als je gevaccineerd bent of negatief testte, is deze voorzichtigheid nodig.

Ter herinnering: Brusselaars die zich moeten laten testen na een reis, kunnen hiervoor GRATIS terecht in één van de Brusselse testcentra: Pacheco, Merode, Albert, Heizel, Molenbeek, Schaarbeek, Brussel-Zuid & Bracops. Ze kunnen hiervoor een afspraak maken via brussels.testcovid.be. Wie zich zonder afspraak wil laten testen, kan terecht in de testbus aan het Zuidstation. Die staat van 6u ’s ochtends tot 21u ’s avonds op het Hortaplein.

persbericht_13_08_2021_-_stand_van_zaken.png

Waar kan je je laten vaccineren?

Momenteel vaccineren we alle Brusselaars van 12 jaar en ouder. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar moeten door (één van) hun ouders of hun voogd begeleid worden wanneer ze zich laten vaccineren, en dit voor beide doses.

Je kan je op heel wat plekken laten vaccineren. Een overzicht van alle mogelijkheden is beschikbaar op https://coronavirus.brussels/nl/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/. Vooraf een afspraak maken is niet nodig. Wie toch een afspraak wil maken in één van onze vaccinatiecentra, kan dat nog steeds doen via Bru-Vax of door ons callcenter te bellen op 02/214.19.19.

Vaccinatie van jongeren is belangrijk

We zien dat de vaccinatiegraad bij de jongeren en kinderen in Brussel nog zeer laag is, onvoldoende om groepsimmuniteit te bereiken. Dat is ook duidelijk te zien in de epidemiologische cijfers, die aantonen dat het virus vooral circuleert in de jongere bevolkingsgroepen. Hoewel die jongeren misschien niet ernstig ziek worden na een besmetting, kunnen ze wel nog lang de gevolgen dragen van 'long Covid', wat een belangrijke impact heeft op hun persoonlijke en professionele leven. Bovendien kunnen zij ook kwetsbare naasten besmetten die niet gevaccineerd zijn of door een zwak immuunsysteem zelfs na vaccinatie mogelijk nog gevoelig zijn voor het virus. Het is dus van belang dat ook zij zich laten vaccineren, om zowel zichzelf als hun naasten te beschermen.

 

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente varianten.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina en op ons Twitteraccount