Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Communicatie aan de apotheken en de farmaceutische sector in België - Griepvaccinatie: openstelling van de vaccinatie voor alle niet-risico personen, met voorkeur voor patiënten uit categorie B en personen in essentiële beroepen

 

Vanaf woensdag 23 december 2020 mogen vaccins opnieuw afgeleverd worden aan alle niet-risico personen, met voorkeur voor patiënten van categorie B en personen in essentiële beroepen.  Griepvaccinatie blijft aangewezen zolang de piek in griepincidentie nog niet bereikt is.

 

 

Beschikbaarheid van seizoensgriepvaccins en prioritering van risicogroepen

België heeft ongeveer 2,9 miljoen vaccins beschikbaar tegen de seizoensgriep 2020-2021. Dit is méér dan de vorige jaren.

Voor de seizoensgriep 2020-2021 heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de voorkeur gegeven aan een gefaseerde aanpak van de vaccinatie, met absolute prioriteit voor de prioritaire doelgroep categorie A.

De doelgroepen zijn bepaald door de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Categorie A zijn mensen die het risico lopen op complicaties, zoals mensen in instellingen, mensen met een chronische longziekte, immuunziekten, mensen vanaf 65 jaar, zwangere vrouwen en het personeel uit de gezondheidssector.

Op basis van de evaluatie van de vaccinatiegraad van de prioritaire risicodoelgroep categorie A midden december 2020  heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid besloten dat vanaf woensdag 23 december 2020 ook vaccins mogen afgeleverd worden aan alle niet-risico personen, met voorkeur voor patiënten van categorie B en personen in essentiële beroepen.

Volgens de informatie die de apothekers ons hebben meegedeeld, hebben alle patiënten uit categorie A hun vaccin ontvangen.

Er is nog steeds een voorraad, zij het beperkt, aan griepvaccins ter beschikking in een groot aantal apotheken. Deze vaccins mogen afgeleverd worden aan alle niet-risico personen, met voorkeur voor patiënten van categorie B en personen in essentiële beroepen.

Categorie B bestaat uit personen van de leeftijd van 50 tot 65 jaar die geen chronische ziekte hebben, niet werkzaam zijn in de gezondheidssector en die niet samenwonen met een chronisch zieke of met personen vanaf 65 jaar.

Zoals de Hoge Gezondheidsraad aangeeft, blijft het aangewezen om zich te laten vaccinneren zolang de piek in griepincidentie nog niet bereikt is. Na deze piek kan vaccinatie geval per geval overwogen worden in samenspraak met de behandelende huisarts. Griepvaccinatie biedt bescherming binnen een termijn van 10 tot 15 dagen volgend op de injectie.

Deze maatregel treedt in werking vanaf woensdag 23 december 2020.

De overheden wijzen er op dat gezonde mensen minder snel ernstig ziek worden door de seizoensgriep. Bovendien zullen alle huidige voorzorgsmaatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie de verspreiding van de seizoensgriep ook beperken. 

Meer informatie

NL : https://www.health.belgium.be/nl/avis-9581-vaccinatie-griep-winterseizoen-2020-2021

Advies 9581 - Griepvaccinatie - Winterseizoen 2020-2021 (HGR)

De risicogroepen die de HGR identificeert in het advies over de vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep, seizoen 2020-2021, zijn de volgende:

Categorie A

- Groep 1: personen met een risico  op complicaties

  • alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
  • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
  • alle personen vanaf 65 jaar
  • personen die in een instelling verblijven
  • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

- Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector

- Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als

  • de risicopersonen uit groep 1
  • kinderen jonger dan 6 maanden

Categorie B

  • Personen tussen 50 en 65 jaar