Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

De Diensten van het Verenigd College zoeken naar een sociaal assistent voor de directie Controle

 

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken momenteel een sociaal assistent om de dienst Administratieve Controle te versterken.

De directie Controle staat in voor het administratief en financieel toezicht op de instellingen die onder de bevoegdheid van de Diensten van het Verenigd College (DVC) en van Iriscare vallen. Die directie maakt integraal deel uit van de DVC maar werkt voor de beide administraties.

De directie Controle bestaat uit twee diensten:

  • De dienst Administratieve Controle;
  • De dienst Financiële Controle.

De dienst Administratieve Controle van de directie Controle heeft als opdracht een conformiteitscontrole uit te voeren op de naleving van de erkenningsnormen: de dienst gaat na of de te erkennen of erkende instellingen die onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vallen, daadwerkelijk voldoen aan de organisatorische normen en controleert de werking van de activiteiten, ongeacht of de administratie die de erkenning beheert Iriscare is of de Diensten van het Verenigd College. Die controles passen in het kader van een toekomstige vijfjaarlijkse controle van de instellingen.

Het kan gaan om instellingen die actief zijn in de sectoren van de diensten voor thuishulp, de centra en diensten voor personen met een handicap (verblijfcentra; centra voor dagopvang, diensten voor begeleid wonen, diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven), de voorzieningen voor bejaarde personen (rusthuizen, RVT’s, assistentiewoningen, centra voor dagverzorging, enz), de centra voor gezinsplanning, de kinderopvang, alsook de centra en de diensten voor bijstand aan personen (centra die voor de eerste sociale opvang zorgen, diensten voor justitieel welzijnswerk), enz.

Er wordt een verslag van de administratieve controle met de bevindingen opgesteld en vervolgens naar Iriscare of de DVC gestuurd, al naargelang het geval, zodat deze administraties:

  • kunnen beoordelen of een erkenning kan worden toegekend (of behouden);
  • deze instellingen kunnen begeleiden op de weg naar een betere naleving van de normen.

Vacante betrekking

De betrekking kan worden ingevuld:

  • Via mobiliteit en externe mutatie: de betrekking is toegankelijk voor de statutaire ambtenaren van Iriscare, van de Federale Staat, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het Waalse Gewest, van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen, van de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen waarvan het personeel via SELOR is aangeworven;
  • Op contractuele basis: de betrekking is toegankelijk voor eenieder die beantwoordt aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden inzake diploma’s en/of ervaring

1 sociaal assistent

FR/NL

Functiebeschrijving

Description de fonction

Moniteur belgeBelgisch Staatsblad

VDAB FRNL

Actiris FRNL

Jobat FRNL

Indeed FRNL

Alterjob FRNL

Tot 21/11/2020

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, …

Indienen van de kandidaturen

Sollicitatie via mobiliteit en externe mutatie

De kandidatuurstelling (motivatiebrief, uiteenzetting van de titels en ervaring, cv) wordt per aangetekende brief ingediend op volgend adres vóór 21/11/2020, 18u:

De heer Nicolas Lagasse

Leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Belliardstraat 71, bus 1

1040 Brussel

Sollicitatie voor contractuelen

De kandidatuurstelling (motivatiebrief en cv) wordt per mail ingediend ter attentie van de dienst HRM op volgend adres: srhdhr@ccc.brussels vóór 21/11/2020, 18u:

Contacten

Voor meer informatie over de betrekking of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HRM: srhdhr@ccc.brussels.