Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

2018 - Thematisch rapport "Armoede, slechte huisvesting en uithuiszettingen in het Brussels Gewest"

Overzicht

Omwille van het omvangrijke probleem met betrekking tot de toegang tot degelijke huisvesting in het Brussels Gewest, wijdde het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad haar Thematisch Armoederapport 2018 aan de problematiek van slechte huisvesting en, meer specifiek, uithuiszettingen in het Gewest. Het rapport “Armoede, slechte huisvesting en uithuiszettingen in het Brussels Gewest” illustreert in de eerste plaats de dramatische gevolgen van uithuiszettingen, zowel wat betreft de traumatiserende ervaring als haar katalyserende en versterkende effecten op situaties van armoede en gebrekkige toegang tot rechten. Daarnaast wijst het op de grote moeilijkheden, tot zelfs de onmogelijkheid, om binnen een context van almaar stijgende huurprijzen adequate herhuisvestingsoplossingen te vinden in het Gewest voor uithuisgezette mensen, die bovendien vaak over een beperkt inkomen beschikken.

Het ontbreken van officiële statistieken draagt bij aan de onzichtbaarheid van dit fenomeen dat nochtans verstrekkende gevolgen heeft voor heel wat Brusselaars. De stappen die in dit rapport werden ondernomen om aan dit gebrek aan cijfers tegemoet te komen getuigen van haar dagelijkse karakter: elke dag worden er Brusselaars uit hun woning gezet. De verzamelde gegevens stellen dat er jaarlijks duizenden personen geconfronteerd met een gerechtelijke uitzettingsvraag, zelfs met illegale uithuiszettingen buiten beschouwing gelaten, die waarschijnlijker nog vaker voorkomen. Hoewel niet alle gerechtelijke uithuiszettingsvragen tot een effectieve uitzetting leiden (maar over het algemeen wel tot een gedwongen vertrek), tellen we elk jaar toch meerdere honderden gevallen.

In welke context vinden deze uithuiszettingen plaats in het Gewest? Wat is het traject dat uithuisgezette mensen afleggen voor en na de uitzetting? Hoe verloopt een uithuiszetting in de praktijk? Hoeveel uithuiszettingen voltrekken er zich in het Brussels Gewest en waar kunnen er hierover cijfers worden gevonden? Wat kan er worden gedaan om dit fenomeen tegen te gaan en effectieve uithuiszettingen te voorkomen? Dit rapport behandelt al deze vragen, waarbij enerzijds gebruik wordt gemaakt van kwalitatieve informatie, verzameld bij de vele betrokkenen (personen die een uithuiszetting hebben ondergaan maar ook sociaal werkers, gerechtsdeurwaarders, politiemensen,…), en kwantitatieve gegevens.

Downloaden:

Rondetafel van 22/10/2019 "Armoede, slechte huisvesting en uithuiszettingen in het Brussels Gewest":

Télécharger le programme de la matinée ainsi que la présentation:

 

Auteurs

Gaëlle Amerijckx, Marion Englert, Laurence Noël, Véronique van der Plancke, Nicolas Bernard

Date de publication