Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Studievoormiddag van 05/04/2019: “ Parcours.Brussel"

De vragen die op deze studievoormiddag werden beantwoord zijn: welke invloed heeft de organisatie van de zorg op de trajecten van de gebruikers in het zorgsysteem (toegankelijkheid, doorverwijzing, enz.) en erbuiten (huisvesting, werk, sociale situatie, etc.)? En op basis daarvan: Welke aanbevelingen kunnen er worden geformuleerd om het systeem te versterken? Enkele experten kwamen ook getuigen over hun ervaringen op het werkveld omtrent deze problematiek.

Op deze manier willen we dit ambitieuse hervormingsproject in de geestelijke gezondheidszorg tegen het licht houden met bijzondere aandacht voor Brussel en diens specifieke kenmerken.

Wij willen graag de sprekers en de deelnemers hartelijk bedanken voor hun deelname aan deze studievoormiddag. Dankzij hen werd dit evenement een groot succes.

Download het programma:

Download de presentaties:

 

Introduction

De Psy 107 Hervorming, die werd opgestart in 2010 en veralgemeend in 2016, wil het geestelijk gezondheidszorgaanbod rond de patiënt reorganiseren waarbij deze zo veel mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan worden behandeld. Op deze studievoormiddag werd het onderzoek « Parcours.Brussel » voorgesteld dat werd uitgevoerd door de Université Catholique de Louvain in opdracht van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, met de bedoeling de 107 Hervorming in het Brussels Gewest te evalueren.