Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Dossier 2015/2: Geboren worden als Brusselaar – Perinatale gezondheidsindicatoren van de Brusselaars 2000-2012

Het behandelt de geboortecijfers, de socio-economische, demografische en biomedische kenmerken van de Brusselse zwangerschappen en geboortes. Er wordt systematisch ingegaan op de relaties tussen de socio-economische en biomedische toestand enerzijds en de perinatale gezondheid anderzijds.

Beoordeeld naar de foeto-infantiele sterfte, blijft de gezondheid van de pasgeborenen en hun moeders verbeteren in de loop van het afgelopen decennium. Desalniettemin getuigen bepaalde indicatoren zoals de prematuriteit, de ongelijkheden tussen verschillende socio-economische groepen, en de verschillen in de risico’s verbonden aan medische kenmerken van de moeder zoals hypertensie of obesitas, dat er nog vooruitgang mogelijk is.

Vindt de laatste perinatale cijfers terug onder Indicatoren/Perinataliteit

Auteurs

David HERCOT, Déogratias MAZINA, Peter VERDUYCKT, Murielle DEGUERRY

Date de publication

2015-06-23

Introduction

Het rapport « Geboren worden als Brusselaar » richt de schijnwerpers op de gezondheidstoestand van de pasgeborenen en hun moeders tot en met 2012. Waar mogelijk worden de evoluties beschreven sinds 2000 en de verschillen met Vlaanderen en Wallonië onderstreept.

Année

Collectie

Thème