Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Sterfte- en perinatale gezondheidsindicatoren van de Brusselaars geactualiseerd

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn heeft de sterfte- en perinatale gezondheidsindicatoren van de Brusselaars (voor de periode 2008-2015) geactualiseerd.

De sterfte-indicatoren (bruto- en gestandaardiseerde cijfers) worden voorgesteld volgens geslacht, leeftijd en woonplaats van de personen. De sterfte wordt gegroepeerd per oorzaak en ook de levensverwachting bij de geboorte wordt voorgesteld.

In 2015 zijn er 9 103 Brusselaars gestorven, wat overeenkomt met een brutosterftecijfer van 770,4 overlijdens per 100 000 inwoners. Sinds het begin van de jaren 2000 is er sprake van een geleidelijke daling van zowel de algemene als de vroegtijdige sterfte en van een geleidelijke stijging van de levensverwachting (in het algemeen van 78,4 jaar naar 80,9 jaar).

De drie meest voorkomende doodsoorzaken zijn hart- en vaatziekten (203,7 overlijdens per 100 000 inwoners), kwaadaardige tumoren (185,4 overlijdens per 100 000 inwoners) en ademhalingsziekten (82,6 doden per 100 000 inwoners). Globaal gezien en net als bij de algemene sterfte zien we een dalende trend voor die drie doodsoorzaken maar het zijn vooral de overlijdens als gevolg van hart- en vaatziekten die het sterkst zijn afgenomen, met een sterftecijfer dat daalde van 377,7 naar 203,7 per 100 000 inwoners.

De perinatale gezondheidsindicatoren omvatten onder andere het aantal geboorten, het geboortecijfer, de verschillende elementen van doodgeboorte, het aantal vroeggeboorten, het geboortegewicht, meerlingen en het aantal keizersneden. De geboorten/bevallingen worden ook ingedeeld naargelang verschillende eigenschappen van de moeder/de ouders.

In 2015 werden in Brussel 18 946 geboorten geregistreerd (levende en doodgeboren kinderen), wat overeenkomt met een brutogeboortecijfer van 15,9 geboorten per 1 000 inwoners. Dat cijfer is sinds 2000 stabiel gebleven (15,3 geboorten per 1000 inwoners). Het aantal doodgeborenen bleef ook stabiel tegenover de voorgaande jaren, met een sterftecijfer van 9,9 overlijdens per 1 000 geboorten in totaal (levende en doodgeboren kinderen) in 2000 en een sterftecijfer van 8,9 overlijdens per 1 000 geboorten in totaal (levende en doodgeboren kinderen) in 2015.

Deze indicatoren zijn actueler dan de gegevens in het hoofdstuk over sterfte in de publicatie "Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2016" en dan die in het dossier "Geboren worden als Brusselaar - Perinatale gezondheidsindicatoren van de Brusselaars 2000-2012". Die twee publicaties geven een meer gedetailleerde beschrijving en diepgaande en becommentarieerde analyses van deze indicatoren. U vindt de gegevens per gemeente ook terug in de reeks publicaties "Zoom op de gemeenten - editie 2016".

Raadpleeg