Opening van het grootste Belgische vaccinatiecentrum op de Heizel

Persbericht - PDF

Opening van het grootste Belgische vaccinatiecentrum op de Heizel

 

Met trots kondigt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de opening aan van het grootste vaccinatiecentrum van België, op de Heizel. Toelichting.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wil ervoor zorgen dat alle Brusselaars zeker toegang hebben tot een kwaliteitsvol vaccin. De doelstelling is om minstens 70% van de Brusselse bevolking te vaccineren (dat betekent minimum 940.000 Brusselaars ouder dan 18), waarbij voorrang wordt gegeven aan de vastgestelde risicogroepen. Zo willen we uiteindelijk groepsimmuniteit bereiken en de verspreiding van het virus beperken.

Met dat doel voor ogen heeft de GGC al op 2 februari haar allereerste vaccinatiepunt officieel geopend, gelegen op de Pachecolaan 42 naast de Kliniek Sint-Jan. Ze werkt ook hard aan de opening van de volgende vaccinatiepunten. Vandaag is het de beurt aan het grootste Belgische vaccinatiepunt om officieel de deuren te openen: het vaccinatiecentrum op de Heizel. Tijdens de eerste week zijn er 4.800 vaccinaties voorzien. Met 20 vaccinatieboxen zal er uiteindelijk een capaciteit van 112.000 vaccinaties per maand bereikt worden.

"De opening van het vaccinatiepunt op de Heizel is een belangrijke stap in onze strategie ter bestrijding van het coronavirus. Het is het grootste vaccinatiecentrum van het land en er zullen 112.000 personen per maand gevaccineerd kunnen worden. De andere centra zullen stapsgewijs worden geopend, in functie van de levering van de vaccins. Dit is een nieuwe mijlpaal in de vaccinatiestrategie die ons een perspectief biedt op betere tijden," aldus Alain Maron, Brussels Minister van Volksgezondheid.

10 vaccinatiecentra op het Brusselse grondgebied

De 10 vaccinatiepunten in het Brussels Gewest werden strategisch gespreid over het grondgebied om zo veel mogelijk personen te kunnen bereiken. Zij zullen tussen februari en april 2021 geleidelijk aan de deuren openen.

persbericht_16_02_2021_-_10_vaccinatiecentra.jpg

De Brusselse vaccinatiepunten zullen openen volgens volgende planning:

 • Sinds 2 februari:
  • 1/ Pacheco (Test- en vaccinatiecentrum - Pachecolaan 42, 1000 Brussel).
 • Op 16 februari:
  • 2/ Heizel (Paleis 1, Heizel - Keizerin Charlottelaan 6, 1020 Laken)
 • Vanaf maart:
  • 3/ Vorst (Test- en vaccinatatiecentrum Albert - Jupiterlaan 201, 1190 Vorst)
  • 4/ Schaarbeek (Sporthal Crossing - Algemeen Stemrechtlaan, 1030 Schaarbeek)
  • 5/ Molenbeek (Gentsesteenweg 696, 1080 Molenbeek)
  • 6/ Militair Hospitaal (Bruynstraat 200, 1120 Neder-over-Heembeek)
 • Vanaf april:
  • 7/ Anderlecht (RSCA - Theo Verbeecklaan 2, 1070 Anderlecht)
  • 8/ Sint-Pieters-Woluwe (Mooi-Bos - Shetlander Dreef 15, 1150 Sint-Pieters-Woluwe)
  • 9/ Sint-Lambrechts-Woluwe (Poseidon - Dapperenlaan 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe)
  • 10/ Ukkel (Egide Van Ophemlaan 110, 1180 Ukkel)

Deze vaccinatiepunten zullen een eindcapaciteit van 375.000 vaccinaties per maand hebben vanaf maart. Het aantal vaccinatieboxen ligt tussen 5 en 20 en de maximumcapaciteit varieert tussen bijna 900 en 4.000 vaccinaties per dag en per centrum. We hebben hiervoor 375 vte's nodig, waaronder 15 artsen, 75 verpleegkundigen en een 350 vte's voor administratieve en logistieke taken. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie lanceerde trouwens een oproep voor vrijwilligers. Op 12 februari hadden al 412 mensen hierop gereageerd, waaronder 145 artsen, 179 verpleegkundigen, 9 vroedvrouwen, 5 studenten en 74 kandidaten voor administratieve en logistieke ondersteuning.

We mogen niet vergeten dat de vaccinatie afhankelijk blijft van zowel de beschikbaarheid van de vaccins als van de vaccinatiebereidheid van de bevolking. Daarom werkt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op dit moment aan sensibiliseringscampagnes voor de doelgroepen van de verschillende fases. Er werd ook een strategisch vaccinatieplan gemaakt dat met de situatie mee evolueert en dat dus eender wanneer kan worden aangepast om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de werkelijkheid.

Een vaccinatiestrategie die evolueert

Om tegemoet te komen aan de noden van de Brusselaars en zo veel mogelijk mensen de kans te geven zich te laten vaccineren, wordt er in de vaccinatiestrategie en bij de uitvoering ervan rekening gehouden met de evolutie van de epidemie en haar gevolgen voor onze maatschappij. Naast de eerder vermelde vaccinatiepunten worden er bijvoorbeeld ook een aantal lokale vaccinatie-initiatieven uitgewerkt en komen er mobiele teams, in samenwerking met de gemeenten. Zo wordt het vaccin zo toegankelijk mogelijk gemaakt voor iedereen, ook voor mensen met een beperkte mobiliteit en/of in een precaire situatie.

Er werden verschillende fases bepaald voor de vaccinatie:

 • Fase 1a
  • De rusthuizen. Deze fase ging op 28 december van start – We hebben al meer dan 19.000 personen gevaccineerd (bewoners en personeel). Alle rusthuisbewoners die gevaccineerd wilden worden (meer dan 85% van het totaal aantal bewoners) en 3.000 personeelsleden hebben hun 2de dosis al gehad.
  • Zorgpersoneel in de ziekenhuizen. Deze fase is op 18 januari begonnen. De vaccins worden toegediend door het ziekenhuispersoneel zelf of door de arbeidsgeneesheer - We hebben al meer dan 10.000 leden van het zorgpersoneel uit prioritaire groepen (spoeddiensten, COVID-eenheden en intensieve zorgen) gevaccineerd. 9.000 van hen zullen deze week hun 2de dosis hebben gekregen.
  • Sinds 2 februari: het personeel uit de eerstelijnszorg (huisartsen, thuisverpleegkundigen, tandartsen ouder dan 50). Voor hen werden de eerste vaccinatiecentra geopend, waaronder Pacheco en Heizel. Iets meer dan 1.500 personen kregen een vaccin in het vaccinatiepunt Pacheco. In het vaccinatiepunt op de Heizel worden op dit moment mensen jonger dan 55 ingeënt met het vaccin van AstraZeneca. Stapsgewijs volgen de andere prioritaire groepen, naargelang de beschikbaarheid van de vaccins.
  • In maart wordt begonnen met de vaccinatie van het zorgpersoneel in andere instellingen voor collectieve zorg. Hun vaccinatieprocedure zal sterk lijken op die van de rusthuizen.
 • Gevolgd door fase 1b (die in maart zal beginnen, afhankelijk van de levering van vaccins):
  • 65-plussers;
  • Mensen tussen de 18 en 65 jaar met een bepaalde comorbiditeit;
  • Mensen met een essentieel beroep.
 • En ten slotte de rest van de bevolking ouder dan 18 (fase 2).

Hoe verloopt de vaccinatie?

Mensen die zich willen laten vaccineren tegen Covid-19 zullen een uitnodiging krijgen (per sms of mail, naagelang de beschikbare informatie, en per brief). Hiermee kunnen ze een afspraak maken op een centraal online reserveringsplatform voor alle Brusselse vaccinatiepunten. Vanaf morgen kunnen mensen wier doelgroep nu aan de beurt is voor vaccinatie niet alleen een afspraak maken in vaccinatiepunt Pacheco, maar ook in het vaccinatiepunt op de Heizel. Later zullen ook andere vaccinatiepunten beschikbaar worden. In tegenstelling tot wat in Vlaanderen en Wallonië het geval is, zullen mensen die zich willen laten vaccineren in het Brussels Gewest kunnen kiezen in welk vaccinatiepunt ze dat willen laten doen.

Wanneer het moment voor de eerste afspraak is gekozen, stelt het platform automatisch een 2de afspraak voor, voor de toediening van de 2de vaccindosis. Die kan worden aangepast aan je persoonlijke planning, maar moet wel binnen de termijn vallen die wordt aangegeven in functie van de beschikbaarheid van het vaccin. Zodra beide afspraken zijn bevestigd, wordt er een persoonlijke QR-code verstuurd waarmee de betrokkene zich kan identificeren bij het vaccinatiepunt.

Hoe verloopt dit concreet? Eenmaal ter plaatse en na identificatie (met behulp van de QR-code en hun identiteitskaart), wordt de temperatuur van de mensen die zich willen laten vaccineren gemeten. Als die hoger is dan 38° mogen ze niet gevaccineerd worden. Als ze lager is dan 38° zal de vaccinator hen het vaccin tegen Covid-19 toedienen. Zodra zij gevaccineerd zijn, mogen ze uitrusten in de wachtruimte. Daar moeten ze 15 à 30 minuten ter observatie blijven. Terwijl zij wachten, wordt hun vaccinatie geregistreerd in het platform VaccinNet. Ze kunnen een vaccinatiebewijs vragen. Drie (Pfizer), vier (Moderna) of twaalf (AstraZeneca) weken later wordt de tweede vaccindosis toegediend (als er twee doses nodig zijn). Het vaccin bereikt zijn maximale werkzaamheid 10 dagen na toediening van de tweede dosis. Omdat mensen die gevaccineerd zijn toch nog besmettelijk kunnen zijn als ze opnieuw in contact komen met het virus, moeten zij de gezondheidsmaatregelen blijven naleven totdat groepsimmuniteit is verkregen.

Voor meer informatie over het coronavirus en vaccinatie: https://coronavirus.brussels/nl/home/