Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Een herhalingsdosis voor Brusselse 65-plussers

Persbericht - PDF

Een herhalingsdosis voor Brusselse 65-plussers

 

De epidemiologische indicatoren in Brussel bevinden zich momenteel op een stabiel plateau. Voorzichtigheid blijft wel nog steeds geboden, want onze terugkeer naar school en naar het werk leidt tot meer sociale contacten. Om onze ouderen te blijven beschermen, wordt een herhalingsdosis aangeboden aan iedereen van 65 jaar en ouder.

Een herhalingsdosis voor alle 65-plussers

Brusselaars van 65 jaar en ouder, bij wie de immuunrespons na enkele maanden soms minder goed is, kunnen, als zij willen, een herhalingsdosis krijgen zodat ze met de winter voor de deur nog steeds beschermd zijn tegen ernstige vormen van Covid-19. Deze maatregel volgt op het besluit van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) van 25 september 2021.

Vanaf 11 oktober 2021 zullen ongeveer 128.000 volledig gevaccineerde Brusselaars stapsgewijs worden uitgenodigd om zich te laten vaccineren. De 85-plussers zullen als eerste worden uitgenodigd, mensen uit jongere leeftijdsgroepen volgen daarna. 65-plussers kunnen echter al vanaf 4 oktober naar een vaccinatiepunt gaan om hun herhalingsdosis te ontvangen, op vertoon van hun identiteitskaart.

Om een optimaal vaccinatieschema te volgen, wordt de herhalingsdosis idealiter 4 maanden na de tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin of de enige dosis van het Johnson & Johnson-vaccin gegeven, en 6 maanden na de tweede dosis van een Moderna- of Pfizer-vaccin. Voor de herhalingsvaccinatie wordt altijd een mRNA-vaccin (Moderna of Pfizer) gebruikt, ongeacht het eerder ontvangen vaccin.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) biedt verschillende vaccinatielocaties aan, dicht bij huis en steeds makkelijk toegankelijk. Naast de 4 vaccinatiecentra in Vorst, Molenbeek, Pacheco en Sint-Pieters-Woluwe kunnen Brusselaars ook terecht in één van de Vacci-Bussen of lokale vaccinatieposten of bij hun huisarts, bepaalde wijkgezondheidscentra of ziekenhuizen als die deelnemen aan de vaccinatiecampagne. Je kan best vooraf op coronavirus.brussels nagaan welk vaccin er op welke locatie wordt toegediend, zodat je er zeker van bent dat op jouw gekozen locatie de vaccins van Pfizer of Moderna worden aangeboden.

Een overzicht van alle vaccinatiemogelijkheden is beschikbaar op coronavirus.brussels

De epidemiologische situatie en de vaccinatietoestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Epidemiologische situatie: de sleutelindicatoren stabiliseren

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) daalt, en zit op 498 op 01/10 tegenover 541 op 24/09. De meeste besmettingen vinden plaats in de jongste leeftijdscategorieën (tot 19 jaar).

De positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) neemt af, en gaat van 6,6% op 24/09 naar 6,5% op 01/10.

De R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) stabiliseert zich onder de drempel van 1. Op 01/10 bedroeg de R-waarde 0,96.

De meeste mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen zijn niet gevaccineerd

Het aantal ziekenhuisopnames blijft eerder stabiel. Op 30/09 lagen er in het Brussels Gewest 203 mensen in het ziekenhuis. Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen stabiliseert zich: op 30/09 waren het er 60. De meeste patiënten op intensieve zorgen zijn niet gevaccineerd. Dat bewijst dat vaccinatie doeltreffend is om ernstige vormen van de ziekte, waarvoor een opname op intensieve zorgen nodig is, te voorkomen.

Het gemiddelde aantal overlijdens is stabiel maar hoog: deze week zijn 11 mensen overleden.

 

persbericht_01_10_2021_-_stand_van_zaken.png

 

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente varianten.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op Facebook, Twitter en Instagram.