Brussel: verontrustende epidemiologische situatie - De vaccinatiecampagne evolueert gunstig en vormt een echte oplossing

Persbericht - PDF

Brussel: verontrustende epidemiologische situatie

De vaccinatiecampagne evolueert gunstig en vormt een echte oplossing

 

De epidemiologische situatie in Brussel vertoont verontrustende tekenen. Als de vaccinatiecampagne aan een regelmatig ritme kan doorgaan, biedt die een echte uitweg uit de gezondheidscrisis. Dat geeft hoop op een terugkeer naar het normale leven. Een toelichting.

De epidemiologische situatie in Brussel gaat achteruit. De cijfers zijn te hoog, en worden nauwgezet opgevolgd. Om de verspreiding van het virus in te dammen en de druk op de gezondheidszorg te beperken, moeten we harder dan ooit ons best doen om de gezondheidsmaatregelen minutieus na te leven en de bevolking motiveren om zich te laten vaccineren. Alle informatie over de vaccinatiecampagne en het maken van een afspraak is beschikbaar op https://coronavirus.brussels/nl/afspraak-vaccinatie-covid/.

Enkel door de gezondheidsmaatregelen strikt na te leven en een steeds groter deel van de bevolking te vaccineren kunnen we binnenkort ons normale leven terugkrijgen. Momenteel zitten we in fase 1b, waarin in eerste instantie mensen van 73 en ouder worden gevaccineerd. Daarna gaat die fase verder met de vaccinatie van mensen van 65 en ouder, mensen van 18 tot en met 64 met risicofactoren (start in april) en mensen met essentiële beroepen.

Hoe staat de vaccinatie ervoor op 18/03?*

Vaccinatiecentra
In de Brusselse vaccinatiecentra werden er deze week meer dan 32.000 vaccindoses toegediend. Dat zijn 27.961 eerste doses en 4.039 tweede doses.

Rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen - Fase 1a:

Alle bewoners hebben op 12/02 hun tweede vaccindosis gekregen en alle personeelsleden op 26/02. De laatste tweede doses worden er toegediend aan wie ziek was op het moment van de eerste inspuiting of toen nog niet had beslist om zich te laten vaccineren. In totaal zullen aan het einde van de week van 15/03 41.000 mensen volledig gevaccineerd zijn. Dat betekent dat bijna 60% van het personeel en 92% van de bewoners er gevaccineerd is.

Ziekenhuizen - Fase 1a:

Op 17 maart waren al 48.018 leden van het zorgpersoneel dat contact heeft met Covid-19-patiënten gevaccineerd. 17.306 van hen hebben hun tweede vaccindosis al gekregen.

Instellingen voor collectieve (gezondheids)zorg van de GGC en de COCOF - Fase 1a:

Deze week worden ook de personeelsleden van deze collectiviteiten verder gevaccineerd. Bijna 6.652 mensen hebben al minstens een eerste dosis van het vaccin gekregen.

Er werden bijna 123.285 vaccindoses toegediend in Brussel. Dat betekent dat bijna 84.913 mensen al minstens een eerste dosis van het vaccin hebben gehad.

* Het verschil tussen het cijfermateriaal in dit persbericht en de cijfers die Sciensano dagelijks publiceert komt voornamelijk doordat het registratiesysteem Vaccinnet - en dus Sciensano - de vaccins opneemt in de statistieken van het Gewest waar de gevaccineerde gedomicilieerd is, en niet in die van het Gewest dat het vaccin heeft toegediend. Deze indeling per woonplaats i.p.v. per vaccinatieplaats leidt tot een vertekend beeld in de cijfers. Er zijn namelijk heel wat mensen die in een Brussels rusthuis of ziekenhuis werken, maar in één van beide andere Gewesten wonen. In het Brussels Gewest wordt één job op twee wordt uitgevoerd door een werknemer die er niet woont.

De 10 Brusselse vaccinatiecentra - Herhaling

De vaccinatiecentra in Molenbeek, Schaarbeek, Vorst en Sint-Pieters-Woluwe hebben op maandag 15 maart de deuren geopend en werken met een vaccinquotum. De centra in Anderlecht, Ukkel en Sint-Lambrechts-Woluwe zullen op maandag 22 maart opstarten. Het centrum in het Militair Hospitaal zal in de eerste plaats eigen eerstelijnspersoneel vaccineren en zich later richten op de vaccinatie van het grote publiek. Vanaf volgende week zullen alle Brusselse vaccinatiecentra operationeel zijn.

Met deze centra beschikt Brussel over de nodige middelen om zijn doelstelling te halen: minstens 70% van de Brusselse bevolking vaccineren (d.w.z. minstens 650.000 Brusselaars ouder dan 18) en zo snel mogelijk groepsimmuniteit bereiken.

De Brusselse vaccinatiecentra werden strategisch verspreid over het Brusselse grondgebied om Brusselaars toegang te geven tot een vaccinatiecentrum in hun buurt. Bovendien werd er met verschillende partners gewerkt aan oplossingen voor vervoer naar de vaccinatiecentra. Uiteindelijk zullen voor de vaccinatiefase "groot publiek" alle centra 6 dagen op 7 en 12 uur per dag open zijn. Enkele centra zullen 7 dagen per week openen.

persbericht_19_03_2021_-_10_vaccinatiecentra.jpg

 • Sinds 2 februari:
  • 1/ Pacheco (Test- en vaccinatiecentrum - Pachecolaan 42, 1000 Brussel)
 • Sinds 16 februari:
  • 2/ Heizel (Paleis 1 Heizel - Keizerin Charlottelaan 6, 1020 Laken)
 • Sinds 15 maart:
  • 3/ Molenbeek (Gentsesteenweg 696, 1080 Molenbeek)
  • 4/ Schaarbeek (Sporthal Crossing - Algemeen Stemrechtlaan, 1030 Schaarbeek)
  • 5/ Vorst (Test- en vaccinatiecentrum Albert - Jupiterlaan 201, 1190 Vorst)
  • 6/ Sint-Pieters-Woluwe (Mooi-Bos - Shetlanderdreef 15, 1150 Sint-Pieters-Woluwe)
 • Vanaf 22 maart
  • 7/ Anderlecht (RSCA - Theo Verbeecklaan 2, 1070 Anderlecht)
  • 8/ Ukkel (Egide Van Ophemstraat 110, 1180 Ukkel)
  • 9/ Sint-Lambrechts-Woluwe (Poseidon - Dapperenlaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe)
 • Latere opening
  • 10/ Militair Hospitaal (Bruynstraat 200, 1120 Neder-over-Heembeek)

De vaccinatiepunten zullen een uiteindelijke capaciteit hebben van 375.000 vaccinaties per maand, met, naargelang het centrum, tussen de 5 en 20 vaccinatieboxen en een maximumcapaciteit die gaat van bijna 900 tot 4.000 vaccinaties per dag.

De vaccinatie blijft afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins enerzijds en de vaccinatiebereidheid bij de bevolking anderzijds. Daarom werken de Diensten van het Verenigd College specifieke sensibiliseringscampagnes uit voor verschillende doelgroepen, naargelang de vaccinatiefases. Daarnaast hebben ze een strategisch vaccinatieplan ontwikkeld dat mee-evolueert met de levering van de vaccins en de vaccinatiegraad.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 (testing & tracing, vaccinatie, …) in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.