Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Een psychologe voor het volk

Samira Kholti

Samira Kholti is een klinisch psychologe. Met haar interessante profiel maakt ze deel uit van de GGC, meer bepaald de cel Zorginstellingen en Geestelijke Gezondheid. Nu de GGC een bewustmakingscampagne over geestelijke gezondheid voert, spraken we af met de specialiste ter zake, die veel belang hecht aan het werk van de overheidsdiensten.

Dat was ook de reden waarom Samira Kholti ervoor koos om bij de Diensten van het Verenigd College (DVC) te komen werken. "Als klinisch psychologe leek mijn carrière op het eerste gezicht ver af te staan van de overheid. Maar omdat ik eerder bij zorgdiensten had gewerkt die door de overheid werden gesteund, wou ik begrijpen welke opdrachten ik kreeg, hoe die aansloten bij de behoeften van patiënten, wie betrokken was bij de vormgeving van het overheidsbeleid en hoe de keuzes werden gemaakt. Nu ontdek ik bij de DVC een ander aspect van het overheidsbeleid.  

In 2003 behaalde Samira een master in de psychologische wetenschappen en in de loop der jaren besefte ze dat ze graag de meest kwetsbare personen helpt. "Deze kwetsbare personen hebben me er voortdurend toe aangezet om mijn zorgpraktijk aan te passen en meer aandacht te besteden aan de sociale en politieke aspecten."  

Bij de administratie van de GGC bestaat haar werk er voornamelijk in procedures uit te voeren voor de toepassing van de beleidslijnen voor residentiële zorgdiensten, ambulante diensten en innovatieve klinische systemen. Hiervoor staat ze vaak in contact met veel verschillende actoren. "Elke dag leer ik zoveel bij van deze contacten met verschillende professionals, met verschillende visies, maar die elkaar toch aanvullen, en met wie ik een gemeenschappelijk doel heb (het welzijn van de Brusselaars).

Een essentiële campagne voor de Brusselaars  

"De campagne die de GGC momenteel voert om mensen bewust te maken van gezondheidsproblemen is erg belangrijk", benadrukt Samira. "Als overheidsdienst moeten we de Brusselaars duidelijk maken dat geestelijke gezondheid even belangrijk is als lichamelijke gezondheid. Het is dan ook onze rol, als administratie, om deze boodschap te verspreiden: praat erover, ga met iemand in gesprek, durf de stap te zetten om te delen dat het niet goed met je gaat".  

Als onderdeel van deze campagne organiseren we op 6 oktober een webinar voor eerstelijnswerkers (artsen, maatschappelijk werkers). We zullen het hebben over vooroordelen over geestelijke gezondheid, mythes die nog steeds stevig verankerd zijn als het onderwerp ter sprake komt en die een rem kunnen vormen om hulp te zoeken.   

Bewustmakingscampagne: wat opheldering over het taboe rond geestelijke gezondheid | Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (ccc-ggc.brussels)