Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

COVID-19: een activiteitenverslag over 3 jaar gezondheidscrisis

COVID-19: een activiteitenverslag over 3 jaar gezondheidscrisis.

Cijfers, grafieken, sleutelmomenten en 3 interviews met Alain Maron, Nathalie Noël en Inge Neven. De GGC-administratie publiceert haar activiteitenverslag 2020-2022 over het beheer van de gezondheidscrisis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In maart 2020 kreeg de GGC-administratie te maken met een immense verantwoordelijkheid, in overeenstemming met de ernst van de wereldwijde gezondheidscrisis. Er moesten vele immense uitdagingen worden aangepakt om de bevolking te beschermen. Nu deze crisis achter de rug is, is de tijd gekomen om een verslag te delen van de activiteiten in deze periode. Het document schetst een verhelderend beeld van de uitdagingen, de genomen maatregelen en de geleerde lessen.

Met cijfers over het aantal gevallen, tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per jaar, en een nauwkeurig overzicht van de vaccinatietoestand, wil dit document een transparant overzicht geven van de initiatieven die op lokaal en gewestelijk niveau zijn genomen en van de uitvoering van federale beslissingen. In dit verslag worden daarom uitvoerig de inspanningen beschreven die werden geleverd om de middelen uit te breiden, partnerschappen aan te gaan en een doeltreffende gewestelijke respons te bieden. Een van de initiatieven was de vaccinatiecampagne, waarbij de GGC-administratie duidelijk werd aangewezen als een centrale speler van de gezondheidspreventie in Brussel.

"Uit deze driejaarlijkse balans trekken we waardevolle lessen voor de toekomst", legt Nathalie Noël, de leidend ambtenaar van de GGC-administratie, uit. "Dankzij deze ervaring kon onze administratie bijleren om zich in de toekomst beter te kunnen voorbereiden op mogelijke gezondheidscrises en er beter mee om te gaan."

Download het verslag hier in pdf