Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Actualisatie van de mortaliteitsindicatoren van de Brusselaars

Actualisatie van de mortaliteitsindicatoren van de Brusselaars

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn heeft de mortaliteitsindicatoren van de Brusselaars geactualiseerd (voor de periode 1998-2019).

De mortaliteitsindicatoren hebben betrekking op zowel algemene als vroegtijdige sterfte en worden gepresenteerd in de vorm van ruwe en gestandaardiseerde cijfers naar geslacht, leeftijd en woonplaats. Ook werden gegevens over doodsoorzaken en de levensverwachting bij de geboorte opgenomen.