Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Een stap dichter bij een rookvrije generatie 

Alexia Lescart Diensten van het Verenigd College

Alexia Lescart, attaché bij de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen van de Diensten van het Verenigd College (Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), speelt een actieve rol in de strijd tegen tabak.  Dit omdat sedert 1 januari van dit jaar de Diensten van het Verenigd College verantwoordelijk zijn voor het beleid inzake rookstopbegeleiding en samenwerken met Iriscare om de terugbetalingen te beheren. 

Haar werk steunt op twee pijlers: ten eerste, bijdragen aan het debat over het beleid dat in het Brussels Gewest wordt gevoerd voor de terugbetaling van rookstopconsulten en ten tweede, het strategische aspect. “Ik neem ook al bijna twee jaar namens de Diensten van het Verenigd College deel aan de werkgroep die de Interfederale strategie voor een rookvrije generatie heeft opgesteld”, aldus Alexia. "Het doel van deze strategie, die loopt van 2022 tot 2028, is om het aantal tabaksgebruikers te verminderen zonder hen te stigmatiseren. Meer dan een jaar heb ik deelgenomen aan overleg met een aantal spelers op interfederaal niveau: verschillende ministeriële kabinetten, de FGC, de FOD Volksgezondheid, het AViQ en het AZG (Agentschap Zorg en Gezondheid). Deze bijeenkomsten mondden in december 2022 uit in een actieplan dat werd goedgekeurd."  

Preventieacties op het programma  

Dit plan moet nu in de praktijk worden gebracht, met name door middel van preventieacties. “Dit is de start van een ander werk, dat zal bestaan uit bewustmakingscampagnes voor de Brusselaars, de professionals, de overheidsdiensten, maar ook op de werkvloer en in recreatiegelegenheden. In samenspraak met de actoren die actief zijn in de strijd tegen tabak, waaronder Belta, die onder andere het Brussels beleidsplan Preventie en Rookstopbegeleiding tabak/vape aanstuurt, denken we er ook over na om rookvrije omgevingen te promoten en de samenwerking tussen de sociale actoren en actoren op het gebied van gezondheid en gezondheidsbevordering te versterken. En natuurlijk moet dit alles gebeuren met respect voor de bevoegdheden van onze instellingen en worden afgestemd op de preventie- en hulpacties  om te stoppen met roken die de GGC al financiert”, concludeert Alexia.