Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Assistent communicatie

Contenu de la fonction

Contenu de la fonction

De assistent communicatie zal actief deelnemen aan het administratieve beheer van de dienst 'Communicatie'.

Hij zal meewerken aan de bevordering van de communicatie, rekening houdend met de realiteit van de DVC en in overeenstemming met onze visie, missie en waarden.

De Assistent communicatie zal met name de volgende opdrachten hebben:

 • De dienst Communicatie ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van diverse communicatieacties;
 • Bijdragen aan de bevordering van het imago en de verbetering van de zichtbaarheid van de DVC, zowel intern als extern.

Als assistent communicatie vereist de functie:

 • Het bijdragen tot de levendigheid en de dynamiek van de DVC-website, het intranet en de sociale netwerken;
 • Het bijdragen tot de productie van diverse inhoud en beeldmateriaal, alsook nieuwsbrieven;
 • Het redigeren, wijzigen en verspreiden van documenten en publicaties, zowel intern als extern;
 • Het verzekeren van een grondige controle van de te verspreiden teksten teksten;
 • Het ondersteunen van de organisatie van persconferenties en andere evenementen.
   

Employeur

Employeur

De Diensten van het Verenigd College (DVC) vormen de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Met de opdracht het leven van alle Brusselaars te verbeteren op het vlak van welzijn en gezondheid, streven ze ernaar de referentieadministratie te worden in die materies.

De DVC zijn een actieve, tweetalige administratie met een honderdtal medewerkers, waar deskundigheid, zin voor samenwerking, gelijke behandeling en een goede dienstverlening aan de burgers de kernwaarden zijn.

De Diensten van het Verenigd College van de GGC bestaan uit een studiedienst, een communicatiedienst en vier directies:

 • ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’: het verlenen en vernieuwen van institutionele goedkeuringen, het verlenen van subsidies, het opstellen van nieuwe verordeningen of besluiten, ...;
 • ‘Controle’: administratieve en financiële controle van instellingen die door de GGC erkend of gesubsidieerd zijn;
 • ‘Coördinatie & Procedures’: transversale ondersteunende diensten voor de andere Directies (HR, administratieve coördinatie, juridische dienst);
 • ‘Begroting & Financiën’: het toezicht op de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven;
 • Het ‘Observatorium voor Gezondheid en Welzijn’, een studiedienst.

De assistent communicatie zal binnen de dienst 'Communicatie' tewerkgesteld zijn in nauwe samenwerking met de volledige dienst en onder het toezicht van de Leidend ambtenaar.

Profil

Profil
 • Gevraagd diploma 

Kandidaten voor de functie van assistent communicatie moeten in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs van het korte type (graduaat of bachelor).

 • Gewenste kwaliteiten

Adviseur, ondersteunend medewerker voor het dossierbeheer, procesdeskundige, ondersteunend medewerker voor kennismanagement.

 • Ervaring (indien gevraagd) : 

Ervaring in een overheidsadministratie of kennis van de overheidsadministratie is een troef.

 • Pluspunt: 
  • Grafische ontwerpvaardigheden zijn een pluspunt;
  • Kennis van de tweede Brusselse taal is een pluspunt.
    

Offre

Offre
 • Loonschaal B101[min. 32.930,35 euro, max. 58.649,10 euro] geïndexeerd overeenkomstig de geldende verhogingscoëfficiënt (1,9999 op 01/01/2023);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met inhouding van 1,09 euro);
 • Hospitalisatieverzekering, met inbegrip van kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject. 

Avantages

Avantages
 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding en/of een Villo! abonnement;
 • Flexibel uurrooster in de 38-urenweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 dagen verlof per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Tal van opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om interessante tweetaligheidstoelagen te verkrijgen.

Procédure de sélection

Procédure de sélection

Aanwervingsprocedure :

De kandidaten moeten vooraf een schriftelijke test afleggen, op afstand, om hun technische vaardigheden te beoordelen. Deze test duurt 30 minuten en moet uiterlijk om 16u de dag voor het sollicitatiegesprek afgewerkt en ingediend zijn.

Het selectiegesprek vindt plaats ten overstaan van een selectiecommissie die de test zal hebben ontvangen en doorgenomen. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten en heeft als doel de beroepsbekwaamheden te analyseren in relatie tot de vereisten van de functie, de kennis van onze administratie alsook de motivatie, interesses en affiniteiten met het werkterrein.

Als u een handicap hebt en bepaalde aanpassingen nodig hebt om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen, kunt u vóór 11/04/2023 contact opnemen met meneer Julien Van Bockstaele, hetzij per e-mail jvanbockstaele@ggc.brussels, hetzij per telefoon 02/552 01 21.

De persoonsgegevens die in het kader van deze vacature worden meegedeeld, zijn uitsluitend bestemd voor de aanwerving voor de hierboven beschreven functie. De informatie zal alleen worden verwerkt ten behoeve van deze vacature en zal in geen geval aan derden worden doorgegeven. De DVC van de GGC zullen deze gegevens dan ook niet langer bewaren dan nodig is om deze aanwerving te verwerken. Indien u vragen hebt over gegevensbescherming, of indien u uw gegevens wenst te corrigeren of bezwaar wenst te maken, aarzel dan niet contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende adres: dataprotection@ggc.brussels
 

Postuler

Postuler

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

 • het referentienummer van deze procedure: 2022_COM_B1_31 of 2022_COM_B1_32 ;
 • een motivatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;
 • een bijgewerkt CV.

Elke kandidaatstelling moet verzonden worden naar jobs@ggc.brussels voor 09/04/2023 voor 18u. Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Mevr. Tiffany Pauwels, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 11 of Mevr. Charlot Simoens, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 33.

Alleen volledige sollicitaties (cv en motivatiebrief) worden in aanmerking genomen. Een eerste selectie zal worden gemaakt op basis van de ontvangen sollicitaties. Kandidaten die het beste aan het vereiste profiel voldoen, worden telefonisch uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie. Deze gesprekken zullen plaatsvinden van 19/04/2023 tot 27/04/2023, op afstand of in persoon, afhankelijk van de van kracht zijnde gezondheidssituatie. Uitstel van datum is niet mogelijk.
 

Données de contact

Données de contact

Mevrouw Nathalie Noël 
De Leidend ambtenaar 
jobs@ccc.brussels