Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Griepcampagne 2022

Elk jaar weer steekt de seizoensgriep de kop op tijdens de herfst en de winter. De ziekte treft tussen 2% en 10% van de bevolking. De seizoensgriep wordt vaak als niet zo gevaarlijk beschouwd, maar we mogen de ziekte zeker niet onderschatten.

Ze kan ernstige gevolgen hebben voor personen die risico lopen op complicaties. Je nu laten vaccineren is de beste manier om jezelf te beschermen, de overdracht van het virus onder de bevolking te vertragen en het aantal ziekenhuisopnames te beperken.

Apothekers hebben de nodige voorraad vaccins. In het Brussels Gewest kan je het vaccin zonder voorschrift halen bij de apotheker. Daarna ga je ermee naar je huisarts.

Hoeveel personen krijgen elk jaar de griep in België?

Wat is een griepvaccin?

Voor wie wordt het griepvaccin aanbevolen?

Wanneer laat ik mij best vaccineren?

Heb ik recht op een terugbetaling?

Wat zijn de bijwerkingen van het griepvaccin?

Wat zijn goede preventie- en hygiënemaatregelen tegen de griep?

Meer informatie

Hoeveel personen krijgen elk jaar de griep in België?

 • In België krijgen jaarlijks gemiddeld 500.000 personen de griep. Dat komt neer op ongeveer 2% tot 8% van de bevolking.
 • Een gematigde griepepidemie treft ongeveer 5% van de bevolking (550.000 op 1 miljoen inwoners).
 • Een hevige griepepidemie treft ongeveer 10% van de bevolking (1.100.000 op 11 miljoen inwoners )

Bron: Sciensano

Wat is een griepvaccin?

Er bestaan verschillende typen griepvirus die de seizoensgriep veroorzaken. De meest voorkomende zijn type A en B. Die verschillende typen griepvirus zijn op hun beurt onderverdeeld in verschillende stammen of subtypen.

De circulerende griepvirussen evolueren voortdurend, maar ze worden ook continu gemonitord (bijvoorbeeld door de WGO(Wereldgezondheidsorganisatie), de CDC's(Centers of Disease Control), het ECDC(Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding), Sciensano, enz.). Daardoor kan op basis van voorspellingen en de meest voorkomende circulerende (sub)typen de meest doeltreffende samenstelling worden gekozen om de volgende seizoensgriepepidemie tegen te gaan.

Quadrivalente vaccins bevatten antigenen tegen de twee meest voorkomende type A-stammen en de twee circulerende type B-stammen (Victoria en Yamagata). In België zijn voor het seizoen 2022-2023 alleen quadrivalente vaccins beschikbaar (Bron: Advies HGR nr. 9699).

Het doel is het immuunsysteem te confronteren met een verzwakte vorm van het virus, zodat het immuunsysteem het virus leert te herkennen en zichzelf leert te verdedigen wanneer dat nodig is.

Voor wie wordt het griepvaccin aanbevolen?

Het griepvaccin wordt aanbevolen voor iedereen die tot een van deze risicogroepen behoort:

 • 65-plussers;
 • personen van 50-65 jaar (vaccinatie wordt in die categorie per geval overwogen, na overleg met de huisarts);
 • personen met een ernstige chronische ziekte;
 • zwangere vrouwen; o personen met een BMI (body mass index) van meer dan 35;
 • personen die werken in de gezondheidszorg.

Wanneer laat ik mij best vaccineren?

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) beveelt aan om je te laten vaccineren vanaf midden oktober. Het is dus hoog tijd om je te laten vaccineren, vooral omdat een periode van 10 tot 15 dagen nodig is om de door het vaccin opgewekte immuniteit te ontwikkelen. Bovendien vrezen de autoriteiten dit jaar een opflakkering van seizoensgriep.

Griepvaccins moeten elk jaar opnieuw worden toegediend omdat het virus elk jaar verandert. Het vaccin moet dus telkens worden aangepast om effectief te zijn.

Heb ik recht op een terugbetaling?

Het vaccin wordt grotendeels terugbetaald als je tot een van de risicogroepen behoort (zie hierboven). Vraag het voor de zekerheid na bij je ziekenfonds.

Wat zijn de bijwerkingen van het griepvaccin?

Zoals bij elk vaccin kunnen er ook bij het griepvaccin bijwerkingen optreden. De meest voorkomende bijwerkingen op de plaats van de injectie van het vaccin zijn pijn, roodheid en zwelling. Sommige personen krijgen zes tot twaalf uur na toediening van het vaccin lichte koorts, hoofdpijn of spierpijn. Die symptomen kunnen één tot twee dagen aanhouden.

Wat zijn goede preventie- en hygiënemaatregelen tegen de griep?

Preventie betekent dat je contact met besmette personen vermijdt. Volg deze hygiënemaatregelen:

 • Was/desinfecteer regelmatig goed je handen met alcoholgel. Doe dat vooral nadat je hebt geniesd, hebt gehoest, in contact bent geweest met een zieke of nadat je gebruik hebt gemaakt van het openbaar vervoer.
 • Nies in een papieren zakdoek of in de holte van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoeken om te hoesten of je neus te snuiten.
 • Draag een mondmasker, vooral op drukbezochte plaatsen (openbaar vervoer, enz.).
 • Blijf thuis wanneer je ziek bent.

Aarzel niet om vragen te stellen aan je arts en/of apotheker.

Meer informatie