Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Persbericht - PDF

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft verontrustend. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie roept op tot voorzichtigheid en wijst op het belang van een corrrecte naleving van alle geldende maatregelen, met name bij een terugkeer uit het buitenland. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de start van het nieuwe schooljaar en de terugkeer naar het werk veilig en sereen verloopt.

Terugkerende reizigers moeten voorzichtig blijven

De toename van het aantal positieve gevallen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vooral te wijten aan het grote aantal positieve tests bij terugkerende reizigers uit een rode zone in Europa of uit een risicoland buiten Europa. Omwille van deze vaststelling herhaalt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nogmaals het belang van het correct invullen van het PLF-formulier (Passenger Locator Form) voordat men terugkeert van een reis, zodat de contactopvolging correct kan verlopen, en om de instructies betreffende testen en quarantaine bij aankomst in België op te volgen.

In de huidige fase van de coronacrisis doen wij een beroep op de individuele verantwoordelijkheid van de Brusselaars om alles veilig te houden. Het is aangeraden om tijdens de eerste tien dagen na je terugkeer uit een rode zone het aantal persoonlijke contacten sterk te beperken en contact met kwetsbare personen te vermijden.  Deze voorzichtigheid is ook nodig voor wie gevaccineerd is of negatief testte. Bij twijfel of Covidgerelateerde symptomen (hoest, ademhalingsproblemen, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies vaan reuk- en/of smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree) kan je je gratis en zonder testcode laten testen in één van de 8 Brusselse testcentra. In Brussel zijn Covid-tests na terugkeer uit een rode zone nog gratis tot 15 september.

Verscherpte testprocedure voor wie terugkeert uit een rode zone of een risicocontact had

Gezien de huidige sanitaire situatie en de hogere besmettelijkheid van de Deltavariant, werden er bijkomende nationale maatregelen genomen tijdens het meest recente Overlegcomité en de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 26 augustus 2021.

Concreet geldt sinds 31 augustus 2021 het volgende:

  • Wie terugkeert uit een rode zone binnen de Europese Unie of uit een van deze landen en niet beschikt over een vaccinatie- of herstelcertificaat, moet zich op de eerste en de zevende dag na terugkeer laten testen. Deze tests zijn gratis. Als de testresultaten positief zijn, is isolatie verplicht.
  • Iedereen die terugkeert uit een rode zone buiten de Europese Unie moet zich, zelfs als hij/zij een vaccinatie- of herstelcertificaat heeft, op de eerste en de zevende dag na terugkeer laten testen. Deze tests zijn gratis. Als de testresultaten positief zijn, is isolatie verplicht. Wie niet volledig gevaccineerd is, moet bovendien 10 dagen lang in quarantaine gaan. De quarantaine kan worden ingekort tot na ontvangst van een negatief resultaat van de test die op dag 7 werd uitgevoerd.
  • Iedereen die een hoogrisico-contact heeft gehad met een Covid-positieve persoon, ook volledig gevaccineerde personen, moet zich op de eerste en de zevende dag na het contact laten testen. Quarantaine is verplicht voor wie niet volledig gevaccineerd is (10 dagen, maar kan worden ingekort tot 7 dagen als de tweede test negatief is).

In bepaalde uitzonderlijke gevallen is het niet nodig om je te laten testen of in quarantaine te gaan. Deze uitzonderingen kan je terugvinden op de website www.info-coronavirus.be.

De sleutelindicatoren stijgen nog steeds

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft stijgen, en zit op 550 op 02/09 tegenover 512 op 26/08. De grootste toename stellen we vast in de jongste leeftijdscategorieën (tot 19 jaar), maar ook in de oudere leeftijdscategorieën, en met name bij de 60-79-jarigen, blijft het aantal besmettingen toenemen.

De positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) stijgt, en gaat van 7,0% op 26/08 naar 7,5% op 02/09.Het aantal uitgevoerde tests daalt daarentegen tegenover vorige week, met gemiddeld 7.400 tests op 01/09.

De R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) stijgt licht, en bedraagt op 01/09 1,06, tegenover 1,03 op 25/08.

De opnames in het ziekenhuis en op intensieve zorgen stijgen

Het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen: ze gaan van 191 op 26/08 naar 209 op 01/09. Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen daalt licht: op 26/08 waren het er 68 tegenover 66 op 01/09. Dat betekent wel dat we aan 21% van de totale bezettingsgraad van de Brusselse diensten voor intensieve zorgen zitten, wat erg zorgwekkend is. Een lichtpunt: zeer weinig patiënten die momenteel op intensieve zorgen liggen, zijn volledig gevaccineerd.

Het aantal overlijdens blijft stabiel, met 7 overleden personen op 02/09.

We roepen iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een serene heropstart van het schooljaar en bedrijfsleven: respecteer de afstands- en hygiënemaatregelen, laat je vaccineren, en laat je testen en/of ga in quarantaine als dat nodig is.

 

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente varianten.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina en op ons Twitteraccount