Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Binnenkort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: vaccinatie in apotheken

 

Persbericht - PDF

Binnenkort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: vaccinatie in apotheken

 

Om de vaccinatie nog dichter bij de burger te brengen, zet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog meer in op gedecentraliseerde vaccinatie-initiatieven. Bovenop de acties die op dinsdag 24 augustus werden aangekondigd, gaat weldra ook het nieuwe project "Pharma-on-tour" van start. Met deze actie krijgt de burger de mogelijkheid om zich te laten vaccineren in de apotheek. "Pharma-on-tour" is het resultaat van een samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Brusselse apothekersvereniging UPB-AVB.

Op dinsdag 24 augustus kondigde de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie haar terug-naar-schoolplan aan, waarin een hoofdrol is weggelegd voor gedecentraliseerde vaccinatie-acties (vaccinatie in scholen, winkelketens, bedrijven, en mobiele vaccinatie in Vacci-Bussen, pop-ups en met thuiszorgteams). Aan dat plan kan nu, dankzij een nauwe samenwerking met de UPB-AVB, verschillende apotheken en gemeenten, nog een extra pijler worden toegevoegd: vaccinatie in apotheken ("Pharma-on-tour").

Unieke vertrouwensband

40% van de inwoners van het Brussels Gewest heeft geen vaste huisarts, maar iedereen komt bij de apotheek en veel mensen zonder huisarts hebben wél een vaste huisapotheker. Tussen de apotheker en zijn patiënteel is er een unieke vertrouwensband.

Net omwille van die vertrouwensband nemen apothekers deel aan de Brusselse vaccinatiecampagne. Het doel is eenvoudig: de vaccinatiegraad in het Brussels Gewest verhogen. Vooral in wijken met een lage vaccinatiegraad kunnen zij helpen hardnekkige vragen en twijfels over de werking en de veiligheid van de coronavaccins weg te nemen, en zo personen die minder makkelijk te bereiken zijn via de gebruikelijke sensibiliseringscampagnes, toch bewust maken van het belang van vaccinatie.

De Brusselse apothekers sensibiliseren hun patiënten al van bij het begin van de vaccinatiecampagne, maar we zagen dat de stap naar de vaccinatiecentra voor veel mensen toch nog problemen gaf. Het leek dus aangewezen om de apothekers een nog actievere rol te laten spelen binnen de vaccinatiestrategie, want zij staan duidelijk dicht bij de burger.

De bedoeling van het Pharma-on-tour-project is dan ook om alle praktische bezwaren weg te nemen en de vaccinatie nóg dichter bij de burger te brengen, in zijn eigen vertrouwde omgeving. In het buitenland, bijvoorbeeld in Frankrijk, bleek trouwens herhaaldelijk dat het aanbod om je ook in de apotheek te laten vaccineren een positieve invloed had op de vaccinatiegraad. Tijdens een voorafgaande enquête van de UPB-AVB, die van 16 tot 24 augustus werd gehouden in de Brusselse apotheken, verklaarde ook 88,3 % van de respondenten (196/222 antwoorden) gebruik te willen maken van ‘vaccinatie in de apotheek’ als daartoe de mogelijkheid zou bestaan.

In de praktijk

Concreet zal de vaccinatie in apotheken plaatsvinden in de apotheek zelf of in een vaccinatiepunt (bus, tent, …) dat voor de apotheek zal staan. Het project zal het Brussels Gewest doorkruisen en daarbij halt houden in vooraf geselecteerde apotheken in gemeenten met een lage vaccinatiegraad.

Bij dit project is de samenwerking tussen de GGC, de apotheken en verschillende partners intensief: de deelnemende apotheken zijn verantwoordelijk voor de opslag en voorbereiding van de vaccins, maar de vaccinatie zelf wordt uitgevoerd door de teams (artsen en verpleegkundigen)van de GGC in de bus of tent. Andere partners, zoals de gemeenten, wijkcomités, wijkwerkers, … hebben hierin ook een cruciale rol: zij zullen voorafgaand aan de passage van het project in hun wijkapotheek omwonenden en passanten informeren en sensibiliseren.

Momenteel werden er reeds 2 apotheken geselecteerd om deel te nemen aan het project: één in de Havenwijk in Sint-Jans-Molenbeek en één in de Colignonbuurt in Schaarbeek. Uitgebreidere communicatie over de startdatum van Pharma-on-tour, de planning en andere deelnemende apotheken zal later volgen.

Met de uitrol van dit project willen we een stap dichter bij ons einddoel komen: groepsimmuniteit, zodat we zo snel mogelijk ons normale leven kunnen terugkrijgen.

 

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente varianten.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina en op ons Twitteraccount