Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

De vaccinatie van mensen met risicofactoren (comorbiditeit) is begonnen

 

Persbericht - PDF

De vaccinatie van mensen met risicofactoren (comorbiditeit) is begonnen

 

 

Het wettelijk kader voor de vaccinatie van mensen met risicofactoren (comorbiditeit) is goedgekeurd en dus begon de vaccinatie van deze prioritaire doelgroep op 6 april 2021.

Op dit moment zitten we in fase 1b, die de vaccinatie omvat van mensen van 65 en ouder en mensen van 18 tot en met 64 jaar met risicofactoren. De bedoeling is het aantal ziekenhuisopnames zo veel mogelijk te beperken en dus ook de druk op het gezondheidssysteem. Ook mensen met een essentieel beroep vallen onder deze fase.

Op 2 april werd het wettelijk kader dat nodig is om de gegevens van deze specifieke groepen te kunnen beheren, goedgekeurd op federaal niveau. Dat betekent dat de lijsten met patiënten met risicofactoren, voorbereid door de ziekenfondsen en de huisartsen (die de Globaal Medisch Dossiers (DMG) opstellen), werden bijgewerkt om ze op te kunnen nemen in de federale databank voor prioritaire uitnodigingen voor vaccinatie.

De enige informatie die in deze databank terecht komt is "deze persoon heeft een verhoogd risico". Op geen enkel moment worden medische gegevens (over de aard van het risico of van de aandoening) doorgegeven, overeenkomstig de wet op de bescherming van persoonlijke gegevens. De databank zal uitsluitend gebruikt worden in het kader van de vaccinatie tegen Covid-19 en zal worden vernietigd aan het einde van de pandemie. In België zullen er naar schatting 1,2 à 1,5 miljoen mensen in worden opgelijst. Mensen met risicofactoren die zijn opgenomen in het vaccinatieplan kunnen nagaan of ze als dusdanig geregistreerd staan via http://www.myhealthviewer.be/ en http://www.mijngezondheid.belgië.be.

Afgelopen weekend hebben we de eerste uitnodigingen verstuurd naar risicopatiënten tussen de 61 en 64 jaar, en vandaag zijn die van patiënten ouder dan 59 vertrokken. We zullen deze mensen stapsgewijs blijven uitnodigen per leeftijdscategorie. We gaan te werk van oud naar jong, totdat de hele doelgroep gevaccineerd is.

In de vaccinatiefase voor de hele bevolking in aflopende leeftijdsvolgorde nodigen we op dit moment iedereen die 63 is uit (zij zouden dus nu hun uitnodiging per mail moeten hebben gekregen, en krijgen ze later per brief). Mensen van 64 of ouder die nog niet gevaccineerd zijn, kunnen hun vaccinatie nog aanvragen. We roepen hen zelfs op om dat te doen: ook zonder uitnodiging kunnen ze eenvoudigweg het callcenter te bellen op 02 214 19 19 en hun rijksregisternummer doorgeven.

De overgrote meerderheid van de vaccinaties zal doorgaan in een vaccinatiecentrum. Uitzonderingen op deze regel zijn bedlegerige mensen en/of mensen onder strikte medische indicaties (bv. omwille van ernstige psychiatrische stoornissen of een ernstige fysieke handicap) die hun verblijfplaats niet in aanvaardbare omstandigheden kunnen verlaten. Hun behandelend arts kan hen vanaf 12 april inschrijven voor thuisvaccinatie door één van onze 4 mobiele teams of door hun huisarts.

Voor patiënten met bepaalde aandoeningen (dialysepatiënten, mensen die chemotherapie krijgen of een allergische reactie riskeren) neemt hun behandelende specialist het initiatief voor de vaccinatie. Een voorbeeld: chronische hemodialysepatiënten worden gevaccineerd in hun dialysecentrum, onder de coördinatie van een nefroloog.

Nogmaals: door te vaccineren kunnen we de mensen die het meest kwetsbaar zijn beter beschermen tegen Covid-19. We zien trouwens dat bij rusthuisbewoners die hun beide vaccindoses hebben gekregen, het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens sterk is afgenomen. De boodschap is duidelijk: laat je vaccineren!

 

ENKELE AANBEVELINGEN

- Wie geen GMD (globaal medisch dossier) of huisarts heeft, maar wel prioritair gevaccineerd wil worden, moet een arts contacteren. Bel het nummer 1710 om een huisarts te vinden.

- Mensen met een beperkte mobiliteit komen in aanmerking voor een aangepaste vervoersdienst. Meer informatie hierover via deze link.

- Het vaccinatie-callcenter is bereikbaar op het nummer 02/214.19.19 (van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.30u en van zaterdag tot zondag van 10.00 tot 17.30u) en kan burgers ook helpen om hun vaccinatie-afspraken te maken, op voorwaarde dat ze in de huidige doelgroep vallen.

- Ter herinnering: de vaccinatiefases worden uitgebreid toegelicht op coronavirus.brussels.

- Meer informatie over de risicofactoren die prioriteit krijgen, vind je op de website van de Hoge Gezondheidsraad via deze link.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.