Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

De epidemiologische situatie in het Brussels Gewest

 

Persbericht - PDF

De epidemiologische situatie in het Brussels Gewest

 

 

De cijfers betreffende de epidemiologische situatie in Brussel zijn nog te hoog. Een toelichting.

communique_de_presse_17_03_2021_cases_7_days.png

De incidentie (het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) stijgt aanzienlijk: ze ging van 360 op 10/03 naar 410 op 17/03. We stellen vast dat het aantal besmettingen duidelijk toeneemt bij mensen jonger dan 40. In het bijzonder bij de groep jonger dan 20 is er sprake van een echte stijging. De positiviteitsratio, m.a.w. het aandeel positieve tests in het totaal aantal uitgevoerde tests, vertoont ook een stijgende trend, want die ging van 7,3% op 10/03 naar 8,4% op 17/03. De R-waarde (het reproductiegetal van het coronavirus), is opnieuw hoger dan 1: ze gaat van 0.95 op 10/03 naar 1.20 op 17/03.

Op dit moment wordt meer dan 60%van de besmettingen veroorzaakt door de meer besmettelijke Britse variant. De andere varianten zijn ook in opmars in Brussel: we tellen voorlopig 12 gevallen van de Braziliaanse variant en 1 geval van de Zuid-Afrikaanse. 14 andere gevallen waarbij er sprake is van een variant worden nog onderzocht om te kijken wat hun oorsprong is. Het aandeel van clusters in het totale aantal positieve gevallen vermindert, wat betekent dat het virus meer circuleert. De grootste uitbraken gebeuren steeds in scholen en bedrijven, ondanks de verplichting om te telewerken. We roepen bedrijven op om de regel die telewerken verplicht, te blijven respecteren in alle omstandigheden waarin dat mogelijk is. We zien ook dat dichter bevolkte gemeenten een hogere incidentie hebben dan minder dichtbevolkte gemeenten.

Het aantal ziekenhuisopnames neemt sinds een aantal dagen ook toe: ze gingen van 317 op 10/03 naar 334 op 16/03. We stellen daarentegen ook vast dat het percentage opgenomen mensen uit rusthuizen sinds een aantal weken afneemt, doordat bewoners hun tweede vaccindosis toegediend kregen. In die doelgroep laat het effect van de vaccinatie zich dus stilaan voelen!

Het aantal patiënten op intensieve zorgen stijgt ook licht: het evolueerde van 76 op 10/03 naar 84 op 16/03. Er wordt op dit ogenblik nog onderzocht welke factoren deze stijging op de intensieve zorgen kunnen verklaren. Het aandeel van de bedden op intensieve zorgen in het totale aantal ziekenhuisopnames stijgt ook ten opzichte van de voorbije maanden. Het aantal overlijdens blijft dan weer eerder stabiel met 22 overlijdens op 10/03 tegenover 27 op 17/03. Ter herinnering: het aantal ziekenhuisopnames volgt de evolutie van de besmettingen, met twee weken vertraging.

Gezien de Britse variant en de toename van het aantal door andere varianten veroorzaakte gevallen, volgen we de stijging van de epidemiologische cijfers nauwgezet op.

We stellen daarnaast een verontrustende nonchalance vast in de naleving van de gezondheidsmaatregelen (respect voor het principe van de bubbel, beperking van contacten, telewerken, …), wat leidt tot een wijdere verspreiding van het virus. Het is nu belangrijker dan ooit om de afstands- en hygiënemaatregelen na te leven. Enkel door uiterst waakzaam te blijven en een steeds groter deel van de bevolking te vaccineren, kunnen we hopelijk, zodra het kan, de maatregelen versoepelen, en zo snel mogelijk terugkeren naar ons normale leven.

Door de huidige epidemiologische situatie moeten we ook nogmaals wijzen op hoe belangrijk het is om je te laten testen bij het minste symptoom (hoesten, ademhalingsproblemen, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van geur- en/of smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree). Sinds 21 januari kunnen mensen met symptomen in Brussel naar een testcentrum gaan zonder doktersvoorschrift vooraf (de arts in het testcentrum schrijft de test dan voor).

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.