Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde

De vestiging van huisartsen in het Brussels Gewest ondersteunen en aanmoedigen

Sinds 2014 biedt het impulsfonds, gewoonlijk Impulseo genoemd, ondersteuning aan huisartsen bij de uitoefening van hun huisartsenpraktijk op het grondgebied van het Brussels gewest.

Waarover gaat het?

Die ondersteuning wordt verleend in de vorm van drie verschillende tegemoetkomingen

Wijzigingen sinds 27/2/2022

Vervanging van Impulseo I door een nieuw subsidiemechanisme

Op 27 februari 2022 is het nieuwe besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 27 januari 2022 betreffende de ondersteuning van de multidisciplinaire praktijken en jonge artsen in werking getreden. Dit besluit vervangt de installatiepremie (Impulseo I) door een nieuw subsidiemechanisme.

De andere twee tegemoetkomingen blijven momenteel van kracht.

Impulseo II en III

Voor de invoering vanaf 1 januari 2023 van de dossiers inzake de tegemoetkomingen in de loonkosten (Impulseo II) en in de kosten voor het gebruik van een dienst voor telesecretariaat (Impulseo III) voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 blijft het koninklijk besluit van 23 maart 2012 van toepassing.

De deadline voor het indienen van die dossiers is 30 juni 2023.

Contact

Als je vragen hebt, kan je contact opnemen via impulseobrussel@ggc.brussels.

Législation importante