Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Perinatale gezondheid in het Brusselse Gewest – Jaar 2015. Centre d’Épidémiologie Périnatale

De analyses gebeuren volgens de geboorteplaats. Ze omvatten dus alle geboorten die plaatsvonden op het grondgebied van het Brusselse Gewest, ongeacht de verblijfplaats van de moeder. Dit rapport weerspiegelt de globale perinatale activiteit in Brussel, met grafieken waarin sommige perinatale activiteiten per materniteit anoniem worden weergegeven.

Auteurs

Van Leeuw V, Leroy Ch, Englert Y, Zhang WH.

Introduction

 

Dit dossier bevat de resultaten van de analyse van de statistische geboorteaangiften (levend en doodgeboren) van het jaar 2015 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze aangiften worden voor elke geboorte ingevuld door professionals uit de gezondheidszorg (vooral vroedvrouwen en artsen) en door de diensten van de burgerlijke stand.

Collection

Thème