Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Nationale Gezondheidsenquête

De nationale Gezondheidsenquête is één van de belangrijkste bronnen van informatie over de gezondheid van de Belgische bevolking.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid staat in voor de uitvoering. De Gezondheidsenquête verzamelt naast informatie over de gezondheid en het gezondheidsgedrag van de bevolking ook socio-economische gegevens en informatie over de maatschappelijke integratie en participatie. Aangezien de steekproef voor het Brussels gewest voldoende groot is (3 000 personnen), levert deze enquête ook interessante welzijnsindicatoren voor het Brussels gewest.

Meer info betreffende de Gezondheidsenquête:

Sinds 1997 wordt er regelmatig een grote nationale gezondheidsenquête uitgevoerd over het hele land door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.  Zo werd er een enquête uitgevoerd in 1997, 2001, 2004, 2008 en 2013. De volgende enquête is momenteel in voorbereiding.

Deze enquête wordt gefinancierd door de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen. Voor het Brussels Gewest is de financiering van de enquête afkomstig uit het werkingsbudget van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.

Door een belangrijke oververtegenwoordiging in de steekproef voor het Brussels gewest zijn er gegevens beschikbaar van om en bij de 3 000 Brusselaars in elk van deze enquêtes (op een totaal van 10 000 personen voor het hele land).

Bij de willekeurig geselecteerde respondenten (elk huishouden dat in het Rijksregister is ingeschreven komt in aanmerking om te worden bevraagd) wordt een schriftelijke vragenlijst en een face-to-face interview afgenomen over verschillende aspecten van hun gezondheidstoestand en de gevolgen van gezondheidsproblemen op hun dagelijks leven. Er worden eveneens vragen gesteld over het gebruik van verschillende gezondheidsdiensten, preventieve zorg, geneesmiddelengebruik en de toegankelijkheid van de zorg voor verschillende socio-economische groepen van de bevolking. Ook zijn er een reeks vragen over levensstijl in relatie tot gezondheid zoals fysieke activiteit, eetgewoonten, alcoholconsumptie en het gebruik van drugs en tabak.

Deze enquête vormt één van de belangrijkste informatiebronnen over de gezondheidstoestand van de bevolking ouder dan 15 jaar en bepaalde gezondheidsdeterminanten. Het betreft ook één van de weinige bronnen die toelaten om iemands sociaal statuut te verbinden met zijn of haar gezondheidstoestand. Het is daarom een waardevol instrument om de sociale gezondheidsongelijkheden in het Brussels Gewest op te volgen.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid stelt de resultaten van de enquêtes en een interactieve website ter beschikking die toelaat om bepaalde analyses uit te voeren door kruising van verschillende variabelen. Ook zijn er uitgebreide rapporten beschikbaar per thema, waarin ook telkens de resultaten voor het Brussels gewest afzonderlijk worden gepresenteerd.

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn beschikt eveneens over de volledige databank wat diepgaandere analyses mogelijk maakt.

De gegevens uit de Gezondheidsenquête komen uitgebreid aan bod in de Gezondheidsindicatoren maar ook in de permanente opvolging van de gezondheidstoestand van de Brusselaars door het Observatorium.

De ploeg van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn neemt deel aan de wetenschappelijke adviesraad van de nationale Gezondheidsenquête en aan de commissie van opdrachtgevers als technisch vertegenwoordiger van het Brussels gewest.