Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Rookstopbegeleiding

Wie?

Artsen of erkende tabakologen kunnen Brusselse patiënten helpen stoppen met roken.

Hoe wordt u een erkend tabakoloog?

Om te worden erkend als tabakoloog, moet de zorgverstrekker (behalve als die een arts is) een erkende opleiding tabakologie volgen en ervoor slagen. Momenteel zijn er twee erkende opleidingen:

Tabakologen die een van deze opleidingen hebben gevolgd en ervoor zijn geslaagd, worden opgenomen in de online lijst van opleidingsinstellingen.

De rookstopconsultaties

Hoelang duren de consultaties

De rookstopconsultaties moeten plaatshebben over een periode van twee kalenderjaren. Elke Brusselse patiënt heeft om de twee jaar recht op acht terugbetaalde consultaties. Voor zwangere vrouwen is dat maximaal acht sessies per zwangerschap.

De eerste consultatie duurt drie kwartier, de volgende zeven duren elk een halfuur.

Wat zijn de voorwaarden en bedragen voor de tegemoetkoming door de Brusselse verzekeringsinstellingen voor de patiënt?

Er moet voldaan zijn aan elk van de volgende voorwaarden:

  • gedomicilieerd zijn in Brussel;
  • een arts of een erkende tabakoloog consulteren;
  • aangesloten zijn bij een Brusselse verzekeringsinstelling.

De bedragen van de tegemoetkomingen zijn vastgesteld als volgt:

  • 30 euro voor de eerste sessie;
  • 20 euro voor de volgende zeven sessies;
  • 30 euro voor zwangere vrouwen, voor om het even welke sessie (op basis van een voorschrift van uw gynaecoloog met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum).

Welk nomenclatuurnummer moet u gebruiken voor rookstopbegeleiding?

De arts of erkende tabakoloog vermeldt de volgende nomenclatuurnummers:

Sessie

Als ambulante zorg
Sinds 1 januari 2022

Met ziekenhuisopname
Sinds 1 januari 2022

Eerste sessie

421016

421027

Volgende sessies

421038

421049

Sessies voor zwangere vrouwen

421053 (eerste en overige)

421064

Welke documenten moet u gebruiken voor de facturatie?

Verstrekkingen voor rookstopbegeleiding moeten op een andere factuur worden vermeld dan andere zorgverstrekkingen:

  • Artsen en als tabakoloog erkende zorgprofessionals vullen een getuigschrift voor verstrekte hulp in.
  • Erkende tabakologen die geen zorgverlener zijn, gebruiken facturatiedocument nr. 75.
  • Alle rookstopbegeleiders vullen opvolgingsdocument nr. 76 in, dat bij het medisch dossier van de patiënt moet worden gevoegd.

 

 

 

Relevante wetgeving