Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde - Tegemoetkoming in de loonkosten voor een administratief bediende

Tegemoetkoming in de loonkosten voor een administratief bediende

Een huisarts in een individuele praktijk of een huisartsengroepering kan een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van de bediende die helpt bij het onthaal en het beheer. Deze tegemoetkoming heeft betrekking op de loonkosten die zijn betaald tijdens het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de aanvraag.

Een arts mag voor dezelfde periode een tegemoetkoming in de loonkosten niet cumuleren met een tegemoetkoming in de kosten van een telesecretariaat.

Kenmerken en voorwaarden voor het verkrijgen van deze tegemoetkoming

De tegemoetkoming dekt de helft van de werkelijke loonkosten, met een maximum van 7477,26 euro per jaar (bedrag 2022 onderworpen aan indexatie) per huisarts en onder bepaalde voorwaarden:

 • Huisartsen met een individuele praktijk of huisartsen in een groepering (met inbegrip van medische huizen):
  • gebruiken een gelabeld elektronisch medisch dossier;
  • moeten minstens 150 globale medische dossiers (GMD’s) beheren of forfaits per arts die er deel van uitmaakt. Let op: er moet rekening worden gehouden met het aantal GMD's dat beheerd werd tijdens het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend;
  • zijn verbonden met het Brussels Gezondheidsnetwerk;
  • moeten elk minstens één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk;
  • moeten op 1 januari 2022 in een huisartsenkring ingeschreven zijn;
  • moeten op 1 januari 2022 deelnemen aan een wachtdienst;
  • stellen minstens een 1/3 voltijdsequivalent tewerk;
  • stellen een arbeidsovereenkomst op die in overeenstemming moet zijn met de huidige arbeidsrechtwetgeving;
  • leven de loonschaal na in overeenstemming met de functiebeschrijving van de werknemer (onthaal en beheer) die wordt geregeld door het PC 330.04 waarvan hij afhangt.
 • Bovendien stellen de huisartsen in een groepering een samenwerkingsovereenkomst op tussen ten minste twee erkende huisartsen.

De voorwaarden voor de GMD’s zijn niet van toepassing op de huisartsen die sinds minder dan drie jaar erkend zijn, of dat nu in een individuele praktijk of een groepering is.

Bijvoorbeeld voor de loonkosten 2022 moet onder “onlangs erkende huisarts” worden verstaan, de huisarts die in 2020, 2021 of in 2022 erkend is. In dit specifieke geval is het aantal GMD’s waarmee rekening moet worden gehouden, dat van 2021.

Een aanvraag voor tegemoetkoming in de loonkosten indienen

De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2023 worden ingediend via het formulier hieronder, samen met de verantwoordingsstukken.

Nieuw sinds 1 januari 2020: het platform IRISBOX bespaart tijd en slaat gegevens op. Elk dossier kan later worden gekopieerd.

De verschillende manieren om een aanvraag in te dienen:

 • elektronisch via de identiteitskaart, door het dossier in te vullen op het platform Irisbox;
 • via e-mail, door het volledige dossier te sturen naar impulseobrussel@ggc.brussels;
 • per post, door het volledige dossier te sturen naar de Diensten van het Verenigd College (de administratie) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Belliardstraat 71, bus 1, 1040 Brussel.

Documenten met betrekking tot de aanvraag tot tegemoetkoming in de loonkosten

Voor meer informatie: impulseobrussel@ggc.brussels

Terug naar de inleidingspagina