Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde - Tegemoetkoming in de kosten van een telesecretariaat

Tegemoetkoming in de kosten van een telesecretariaat

Huisartsen kunnen een tegemoetkoming krijgen voor het gebruik van een dienst voor medisch telesecretariaat om hun administratieve beheer te ondersteunen. Zowel groeperingen als huisartsen in een individuele praktijk kunnen deze tegemoetkoming aanvragen. Het betreft de kosten voor telesecretariaat die werden gemaakt tijdens het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de aanvraag.

Een arts mag voor éénzelfde periode tegemoetkomingen in de kosten van een telesecretariaat niet cumuleren met tegemoetkomingen in de loonkosten van een administratief bediende.

Kenmerken en voorwaarden voor het verkrijgen van deze tegemoetkoming

De tegemoetkoming dekt de helft van de werkelijke kosten, met een maximum van 4295,28 euro per jaar (bedrag 2022 onderworpen aan indexatie) per huisarts en onder bepaalde voorwaarden.

 • Huisartsen met een individuele praktijk of huisartsen in een groepering (met inbegrip van medische huizen):
  • gebruiken een gelabeld elektronisch medisch dossier;
  • moeten minstens 150 globale medische dossiers (GMD’s) of forfaits per arts beheerd hebben in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de loonkosten werden gemaakt;
  • zijn verbonden met het Brussels Gezondheidsnetwerk;
  • moeten elk minstens één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk;
  • moeten op 1 januari 2022 bij een huisartsenkring ingeschreven zijn;
  • moeten op 1 januari 2022 deelnemen aan een wachtdienst.
 • Bovendien moeten de huisartsen in een groepering een samenwerkingsovereenkomst opstellen tussen ten minste twee erkende huisartsen.

 

De voorwaarden voor de GMD’s zijn niet van toepassing op de huisartsen die sinds minder dan drie jaar erkend zijn, of dat nu in een individuele of een groepspraktijk is.

Bijvoorbeeld voor de kosten van een  telesecretariaat in 2021 moet onder “onlangs erkende huisarts” worden verstaan, de huisarts die in 2020, 2021 of in 2022 erkend is. In dit specifieke geval is het aantal GMD’s waarmee rekening moet worden gehouden, dat van 2020.

Een aanvraag voor tegemoetkoming in de kosten van een telesecretariaat indienen

De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2023 worden ingediend.

Nieuw sinds 1 januari 2020: het platform IRISBOX bespaart tijd en slaat gegevens op. Elk bestand kan later worden gekopieerd.

De verschillende manieren om een aanvraag in te dienen:

 • elektronisch via de identiteitskaart, door het dossier in te vullen op het platform Irisbox;
 • via e-mail, door het volledige dossier te sturen naar impulseobrussel@ggc.brussels;
 • per post, door het volledige dossier te sturen naar de Diensten van het Verenigd College (de administratie) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Belliardstraat 71, bus 1, 1040 Brussel.

Documenten met betrekking tot de aanvraag tot tegemoetkoming in de kosten van een telesecretariaat

Voor meer informatie: impulseobrussel@ggc.brussels

Terug naar de inleidingspagina