Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Organisatie

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, de Studiedienst van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bestaat uit een multidisciplinaire ploeg.

Structuur

De multidisciplinaire ploeg van het Observatorium bestaat uit 17 personen.

De administratieve en financiële supervisie van het Observatorium wordt verzorgd door een interkabinettenwerkgroep (het voormalig beheerscomité van de dienst met afzonderlijk beheer) die bestaat uit:

  • de Leidend ambtenaar van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  • een vertegenwoordiger van de Franstalige Minister van het Verenigd College belast met Gezondheidsbeleid
  • een vertegenwoordiger van de Nederlandstalige minister van het Verenigd College belast met Gezondheidsbeleid
  • een vertegenwoordiger van de Franstalige minister van het Verenigd College belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen
  • een vertegenwoordiger van de Nederlandstalige minister van het Verenigd College belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen
  • de directie van het Observatorium.