Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Ontstaan

In 1992 richtten het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Bestendige Deputatie van de provincie Brabant samen het Centrum voor Gezondheidsobservatie op. Dit bicommunautair Observatorium moest ondersteuning bieden bij de uitbouw van een coherent gezondheidsbeleid in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Op 1 januari 1995 werd de splitsing van de provincie Brabant een feit;  vanaf dat moment valt de bevoegdheid voor het Centrum voor Gezondheidsobservatie enkel nog terug op het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bevoegd voor het gezondheidsbeleid.

Om zowel een goede werking binnen de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie als een onafhankelijke wetenschappelijke werking te garanderen, werd het Centrum voor Gezondheidsobservatie een dienst met afzonderlijk beheer, krachtens de ordonnantie van 27 april 1995.

In mei 1999 werd een nieuwe ploeg aangesteld.

Krachtens de ordonnantie van 19 juli 2001, werden de opdrachten van het Centrum voor Gezondheidsobservatie uitgebreid. Het behandelt nu ook "welzijn" en neemt o.a. de redactie van het jaarlijkse armoederapport in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn rekening. Het kreeg tegelijkertijd een nieuwe naam en werd zo het "Observatorium voor Gezondheid en Welzijn". Met deze naamsverandering werd door de overheid duidelijk erkend dat sociaal-economische factoren een grote invloed hebben op de gezondheid, en omgekeerd.

Deze ordonnantie werd vervolgens opgeheven door artikel 98 van de ordonnantie van 21 november 2006 (van kracht sinds 1 januari 2007) en het Observatorium wordt vanaf dan de Studiedienst van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De opdrachten zoals omschreven in de ordonnantie van 19 juli 2001 werden overgenomen in artikel 5 van het besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut van de personeelsleden van de diensten van het Verenigd College.

Relevante wetgeving

Ordonnantie houdende oprichting van diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad met afzonderlijk beheer.

Ordonnantie van 19 juli 2001: Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 houdende oprichting van diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad met afzonderlijk beheer.

De Ordonnantie van 21 november 2006 heft de ordonnantie van 19 juli 2001 op (artikel 98).