Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Opvolging van de gezondheid van de Brusselse bevolking

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn heeft in het kader van haar opdrachten rond gezondheid een permanente werking uitgebouwd van verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie voor de uitbouw van een gecöordineerd beleid met betrekking tot de volksgezondheid in het Brussels Gewest. Bezoekers die naar de verschillende thema's te onderzoeken worden uitgenodigd naar de pagina van de publicaties van het Observatorium en partnerorganisaties te raadplegen.

In dit deel vindt u een beschrijving van onze manier van werken bij de opvolging van de gezondheid in het Brussels gewest.

Op deze website vindt u onze publicaties omtrent gezondheid terug naast een Gezondheidsindicatoren in Brussel en een selectie van indicatoren omtrent :