Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Sociaaleconomische, territoriale en ecologische diagnose van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de Covid-19-pandemie - 3de editie

De sociaaleconomische, territoriale en ecologische diagnose van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de Covid-19-pandemie is aan een derde editie toe. Deze geactualiseerde versie analyseert de gevolgen van de gezondheidscrisis op het leven van de Brusselaars. Zowel op demografisch, economisch en sociaal vlak, als op het vlak van gezondheid en de impact ervan op het gewestelijk grondgebied. Daarnaast wil ze ook een inventaris opmaken van de territoriale uitdagingen op het gebied van huisvesting, mobiliteit, natuuromgeving, economische activiteiten en alle openbare voorzieningen die het dagelijks leven ondersteunen.

Ze moet worden opgevat als een leidraad voor het uittekenen van de acties die de overheden in de nasleep van de crisis moeten ondernemen.

Dit document is gebaseerd op de expertise die is verzameld door de teams van Perspective en haar gewestelijke, federale en gemeenschapspartners en op relevante bronnen die sinds maart 2020 zijn verzameld. Het kan echter niet alle gevolgen bestrijken, noch blijvend op de actualiteit aansluiten.

In dit document, dat tussen januari en medio maart 2022 is opgesteld, wordt met name geen rekening gehouden met de nieuwe omwentelingen die het conflict in Oekraïne teweegbrengt en de economische, sociale en territoriale gevolgen daarvan.

Deze diagnose werd gecoördineerd door perspective.brussels en is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van alle besturen die eraan meewerkten. In de eerste plaats het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van de GGC, dat meegewerkt heeft aan het 3e luik "Gezondheid-Welzijn" en view.brussels die co-auteur was van de arbeidsmarktcomponenten. De diagnose is in het bijzonder gebaseerd op analyse- en prospectierapport die is uitgevoerd door view.brussels. hub.brussels, CityDev, Actiris, Brussel Huisvesting, de GOB, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid en IRISCARE, hebben ook bijgedragen en gegevens gedeeld, suggesties gedaan of proefgelezen en bepaalde delen van het document gecorrigeerd. 

Download het rapport:

Auteurs

Perspective.brussels in samenwerking met het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, view.brussels en hub.brussels

Date de publication