Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Rondetafelgesprek 2014 "Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest"

Het rondetafelgesprek over het thematisch rapport 2014 “Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest” vond plaats op 3 maart 2015 en verzamelde beleidsverantwoordelijken, lokale beleidsmakers, verantwoordelijken van verenigingen die hebben meegewerkt aan het thematisch rapport en actoren van het Brusselse verenigingsleven.

Het brusselse armoederapport bestaat uit 5 delen: de Welzijnsbarometer, het Thematisch rapport, de Gekruiste blikken, het Actieplan armoedebestrijding en de Synthese van het rondetafelgesprek.

Presentaties

Laatst gewijzigd op 29/06/2015

Auteurs

Sarah Luyten, Laurence Noël

Date de publication

Introduction

Ter gelegenheid van de publicatie van het Brussels armoederapport wordt een rondetafelgesprek georganiseerd met het oog op de publieke discussie over de vaststellingen van het rapport met alle betrokken actoren. De doelstelling ligt in het formuleren van nieuwe werkpistes die het parlementair debat kunnen voeden en tot beleidsactie aanzetten op het vlak van armoedebestrijding.

Année

Thème