Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Perinatale gezondheid in het Brussels Gewest - Jaar 2016 - Centre d'Epidémiologie Périnatale, Brussel

De analyses gebeuren volgens de geboorteplaats. Ze omvatten dus alle geboorten die plaatsvonden op het grondgebied van het Brusselse Gewest, ongeacht de verblijfplaats van de moeder. Dit rapport weerspiegelt de globale perinatale activiteit in Brussel, met grafieken waarin sommige perinatale activiteiten per materniteit anoniem worden weergegeven.

Auteurs

Van Leeuw V, Debauche Ch, Daelemans C, Debiève Fr, Leroy Ch.

Introduction

 

Dit dossier bevat de resultaten van de analyse van de statistische geboorteaangiften (levend en doodgeboren) van het jaar 2016 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze aangiften worden voor elke geboorte ingevuld door professionals uit de gezondheidszorg (vooral vroedvrouwen en artsen) en door de diensten van de burgerlijke stand.

Collectie

Thème