Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Ontwikkelen van een indicator voor het beschikbaar gezinsinkomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op basis van administratieve data

Overzicht

Ondanks recente methodologische verbeteringen in de EU-SILC-enquête, die smallere betrouwbaarheidsintervallen op regionaal niveau mogelijk maken, blijft het moeilijk om de evolutie van inkomensarmoede in het Brussels Gewest nauwkeurig te berekenen, evenals de armoederisicopercentages van kleine subgroepen in de enquête. Daarom heeft het Brussels Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel een studie laten uitvoeren door het CeSO (Centre for Sociological Research van de KU Leuven) om na te gaan in welke mate de beschikbare administratieve gegevens toelaten om een indicator te construeren die op een bevredigende manier het netto beschikbare inkomen van de inwoners van het BHG weerspiegelt, waarop dan armoedecijfers berekend kunnen worden.

In de studie worden twee methoden onderzocht om een dergelijk inkomensconcept te construeren: een inkomen op basis van administratieve gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB), en een inkomen op basis van een koppeling van gegevens uit het DWH AM&SB met fiscale gegevens uit het IPCAL-bestand van de FOD Financiën. De resultaten worden vergeleken met die van de EU-SILC-enquête.

Download het dossier:

Auteurs

Lore Van Herreweghe, Joy Schols, Laure-lise Robben et Wim Van Lancker (CeSO - Centre for Sociological Research de la KU Leuven)

Date de publication

Introduction

Tekst vastgesteld op 15/12/2020