Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Melting Point: de toegang tot en het gebruik van eerstelijnszorg door kwetsbare personen in het Brussels Gewest

Brusselaars maken minder gebruik van eerstelijnzorg in vergelijking met de andere gewesten. Naast administratieve en financiële drempels, spelen ook sociale en culturele factoren een rol. Deze studie bespreekt het gebruik van eerstelijnszorg door kwetsbare personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De focus ligt op personen "die financieel (te) krap zitten, maar net uit de boot vallen voor bepaalde sociale rechten". Hierdoor moeten ze een wankel en fragiel evenwicht trachten te behouden tussen autonomie en zelfstandigheid, tussen momenten waarop “het wel gaat” en momenten waarop “het niet meer gaat”.

De onderzoekers hanteerden een territoriale (met een focus op de wijk Kuregem) en een situationele benadering (met een focus op alleenstaand ouderschap) om de toegang tot en het gebruik van eerstelijnszorg te onderzoeken, en dit door middel van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ze gaven hiervoor het woord aan burgers én professionele actoren.

De studie downloaden:

Melting Point: De toegang tot en het gebruik van eerstelijnszorg door kwetsbare personen in het Brussels Gewest

Studievoormiddag van 13/03/2023:

Slides van de presentatie van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (alleen beschikbaar in het FR)

Slides van de presentatie van het onderzoeksteam van "UCLouvain"

Auteurs

Sophie Thunus, Alexandre Donnen, Alexis Creten et Carole Walker

Date de publication