Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Huisbezoeken en werklast: de ervaring van Brusselse huisartsen voor en tijdens de COVID-19-pandemie

In dit rapport zoomen we in op de huisbezoeken die afgelegd werden door Brusselse huisartsen, voor en tijdens het eerste jaar van de COVID-19-pandemie. We bekijken hoe het aantal huisbezoeken, de verplaatsingen, en het type huisbezoeken kan variëren naargelang bepaalde kenmerken van de huisarts en het type huisartsenpraktijk. We bekijken ook hoe de huisarts zijn tijd verdeelt tussen huisbezoeken en consultaties op de praktijk en besteden aandacht aan de ervaren werklast.

Deze studie focust op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De hoofdstedelijke context brengt bijkomende uitdagingen met zich mee, zoals de moeilijke verkeersituatie en de parkeerknoop, het feit dat veel Brusselaars geen vaste huisarts hebben en de moeilijke levensomstandigheden van velen. De data werd verzameld in samenwerking met de Brusselse huisartsenkringen (FAMGB-FBHAV en de BHAK).

Raadpleeg het dossier:

Auteurs

Sarah MISSINNE, Dalia FELE, Gaëlle AMERIJCKX

Date de publication