Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

GI-2016 Ongevallen

In dit dossier wordt de huidige situatie van de ongevallen in het Brussels Gewest en de evolutie ervan in de afgelopen 10 jaar. Het gaat voornamelijk om drie soorten ongevallen: arbeidsongevallen, verkeersongevallen en ongevallen in het dagelijkse leven (thuis, op school en in de vrije tijd).

In 2014 overleden 379 Brusselaars aan de gevolgen van een ongeval, waarvan de meeste ten gevolge van een ongeval in het dagelijkse leven, namelijk 342 personen. Er overleden 143 personen als gevolg van een valincident, 30 als gevolg van onopzettelijke intoxicatie en 169 door een andere oorzaak. 

In de privé sector in 2015 werden 11 366 arbeidsongevallen geregistreerd op het grondgebied van het Brussels Gewest en 7 924 Brusselaars werden slachtoffer van een ongeval op het werk in of buiten Brussel. 

In 2015 werden in het Brussels Gewest 3 761 verkeersongevallen geregistreerd. Die maakten 4 502 slachtoffers waarvan er 28 overleden. Het aandeel van de zwakke weggebruikers bij de slachtoffers van verkeersongevallen is de laatste jaren gestegen.

Auteurs

Déogratias MAZINA, Sarah MISSINNE, Peter VERDUYCKT, Murielle DEGUERRY

Date de publication

Introduction

 

 

Année

Thème