Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

GI-2016 Mortaliteit

In 2013 overleden er 9 172 Brusselaars, of anders uitgedrukt zijn dit 791 overlijdens per 100 000 inwoners. Het Brusselse Gewest zit met deze cijfers, die gestandaardiseerd zijn om verschillen in leeftijdsstructuur in rekening te brengen, rond het Europese gemiddelde. Dit is een gevoelige daling van 26% ten opzichte van 15 jaar geleden toen er nog 1 065 overlijdens per 100 000 inwoners opgetekend werden. Deze daling in de mortaliteit vertaald zich ook in een toegenomen levensverwachting. Bij mannen steeg de levensverwachting van 74,5 jaar in 1998 tot 78,2 jaar in 2013. Bij vrouwen is dat van 80,9 jaar tot 83,2 jaar.

De afname in de vroegtijdige sterfte (voor de leeftijd van 65) en de ‘vermijdbare sterfte’ door meer of betere gezondheidszorg of preventie, heeft gezorgd voor een daling van de algemene sterfte. Voor de Brusselaars jonger dan 65 jaar is de sterfte afgenomen met 29,3 % bij vrouwen en met 31,7% bij mannen. Het aandeel sterftes dat vermeden kon worden door betere gezondheidszorg of preventie nam af met 23% bij de mannen en met 16% bij de vrouwen tussen 1998-2013.

Behalve voor de leeftijd van 1 jaar, zijn de voornaamste doodsoorzaken hart-en vaatziekten, tumoren of kankers en uitwendige doodsoorzaken (ongevallen, zelfmoord en moord). Deze doodsoorzaken zijn sterk gelinkt aan de leeftijd en in minder mate aan het geslacht. Vroegtijdige sterfte voor de leeftijd van 65 jaar is het vaakst het gevolg van kankers, bij mannen en vrouwen. Voor de laatste periode van 2009-2013, zijn hart-en vaatziekten niet langer de tweede grootste oorzaak van vroegtijdige sterfte, maar de derde na externe doodsoorzaken (ongevallen, zelfmoord, moord).

Algemene mortaliteitscijfers worden vaak beschouwd als de ultieme indicatie van de gezondheid van de bevolking. We zouden dus besluiten dat de Brusselse bevolking almaar gezonder wordt. Echter, de huidige positieve evoluties in de algemene mortaliteit moeten eerder gezocht worden in de verbeterde gezondheidsdeterminanten doorheen het leven van de generaties die nu overlijden. Met de huidige gezondheid van jongere mensen is het minder goed gesteld, maar de eventuele gevolgen hiervan op het vlak van de mortaliteit en levensverwachting zullen we pas over enkele decennia in de sterftecijfers kunnen vaststellen.

Auteurs

Verduyckt,P., Hercot,D., Deguerry,M.

Date de publication

Introduction

Overzicht

Evolutie van de mortaliteit in het Brussels Gewest tussen 1998 en 2013

Année

Thème