Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

GI-2016 Inschatting van de eigen gezondheid

Een goede indicatie van de algemene gezondheidstoestand kan worden bekomen door mensen zelf een inschatting te laten maken van hun algemene gezondheid via een enqûetevraag. Het heeft als voordeel dat we een zicht kunnen krijgen op gezondheidsproblemen zelfs indien deze niet leiden tot een consultatie of hospitalisatie.

Een kwart van de Brusselaars geeft aan in 2013 dat zijn of haar gezondheid niet goed is. Dit is ongeveer evenveel als in 1997. Hoe hoger de leeftijd, hoe meer mensen een slechte gezondheid rapporteren. De ‘subjectieve’ gezondheid verschilt niet tussen mannen en vrouwen.

Bijna één derde van de Brusselaars rapporteert minstens één langdurige aandoening. Vrouwen iets vaker dan mannen, en ouderen vaker dan jongeren. Ongeveer twee derden van de mensen met een langdurige aandoening zijn hierdoor beperkt in hun dagelijkse activiteiten. Ongeveer 1 persoon op acht rapporteert meer dan één chronische ziekte te hebben.

Auteurs

Missinne,S., Hercot,D., Deguerry,M.

Date de publication

Introduction

Overzicht

In dit dossier kunnen enkele indicatoren terug worden gevonden die een algemene indruk weergeven van de gezondheid van de Brusselaars, namelijk de inschatting van de eigen gezondheid, chronische ziekten en multimorbiditeit.

Année

Thème