Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Extern dossier “Uithuiszettingen in het Brussels Gewest: juridische aspecten”

Overzicht

Het Thematisch Armoederapport 2018 over de uithuiszettingen werd aangevuld met een diepgaande juridische studie, uitgevoerd door Véronique van der Plancke (onderzoekster bij het Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques aan de Université de Louvain (UCL)) en Nicolas Bernard (Docent aan de Universiteit Saint-Louis). Dit dossier biedt een gedetailleerde analyse van de verschillende soorten uitzettingen (gerechtelijk, administratief en illegaal), de bijhorende procedures en bestaande beroepsmogelijkheden in het Brussels Gewest. Bijzondere aandacht gaat in dit dossier naar kwetsbare personen. Ze beschrijven de recente evoluties in de wetgeving om na te gaan wat er in de toekomst zal verbeteren of verslechteren voor de meest kwetsbare Brusselaars.

Downloaden:

Auteurs

Véronique van der Plancke et Nicolas Bernard

Date de publication