Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Een sociaal-economische, territoriale en ecologische diagnose n.a.v. de COVID-19 crisis in het Brussels Gewest

Samenvatting:

De COVID-19-crisis en de maatregelen die werden genomen om de crisis onder controle te krijgen, hadden in het Brussels Gewest, net als overal elders, belangrijke gevolgen op vlak van gezondheid, welzijn, economie, mobiliteit enz.; verschillende sociale groepen werden hierin echter niet gelijk getroffen.

Op 7 juli 2020 keurde de Brusselse regering een relance- en herstructureringsplan goed om de COVID-19 crisis aan te pakken. Om dit plan te kunnen realiseren, kreeg perspective.brussels begin mei de opdracht om een diagnose op te maken van de impact van de COVID-19 crisis op het Brusselse grondgebied. De diagnose werd ingediend op 18 mei 2020 (en in juni geactualiseerd) en geeft een stand van zaken van de sociaal-economische, territoriale en ecologische situatie ten gevolge van de crisis, er zijn drie delen :

  • Economie en werk
  • Gezondheid en maatschappij
  • Ruimtelijke ordening en leefmilieu

Naast een grote oversterfte, in het bijzonder onder ouderen, leidde de crisis ook tot een sterke vermindering van de economische en sociale activiteit, een grote druk op de opvang- en zorginstellingen, en trof ze in het bijzonder de meest kwetsbare personen in de samenleving. Gezien het Brussels Gewest van bij de aanvang een groot aandeel personen in armoede kent, laten de sociale gevolgen van de crisis zich er hard voelen.

Deze diagnose werd gecoördineerd door perspective.brussels en is het resultaat van bijdragen van verschillende instellingen. Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad was co-auteur van het deel « Gezondheid en maatschappij » en view.brussels schreef mee aan het deel « Economie en werk ». Daarnaast hebben Hub, Citydev, Actiris, Brussel Huisvesting, de GOB, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid en IRISCARE eveneens meegewerkt aan deze diagnose. 

De publicatie kan hier gedownload worden :

 

 

 

Auteurs

perspective.brussels, in samenwerking met het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (voor het deel « Gezondheid-Welzijn »)

Date de publication