Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Dossier 2019/2 – Iedereen even gezond in Brussel? Recente cijfers en kaarten over sociale ongelijkheden in gezondheid

Overzicht

Sociale ongelijkheden in gezondheid werden reeds uitvoerig aangetoond in zowel nationale als internationale studies. Dit rapport analyseert de situatie voor het Brussels Gewest en illustreert aan de hand van kaarten de verschillen tussen de Brusselse buurten.

Socio-economische ongelijkheden in gezondheid beginnen al vanaf de geboorte en accumuleren zich over het gehele verdere leven, zowel voor fysieke als voor mentale gezondheid.

Personen met een moeilijkere socio-economische positie accumuleren zo veel kwetsbaarheden (bv. door stress, geweld, moeilijke werkomstandigheden, binnenhuisvervuiling … ) terwijl ze net minder middelen hebben om zich hiertegen te beschermen (immuniteit, vaccinatiestatus, sociale steun, ontspanning, evenwichtige voeding,…) of de nadelige gevolgen te beperken (toegang en kennis over het gezondheidssysteem, informele zorg, preventie…).

Dit rapport geeft een overzicht van de bestaande socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Brussels Gewest en de belangrijkste determinanten die hierbij een rol spelen, met het theoretisch kader van de Wereldgezondheidsorganisatie als leidraad. We bestuderen hier in meer detail de specificiteit van het Brussels Gewest. We maken hierbij gebruik van de gegevens van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), de Gezondheidsenquête uitgevoerd door Sciensano en de Statistische formulieren voor geboorte en sterfte.

Naast het bespreken van de socio-economische ongelijkheden aan de hand van grafieken, worden verschillen tussen Brusselse buurten ook besproken aan de hand van kaarten voor alle IMA-indicatoren. Gezien de sterke socio-economische verschillen tussen Brusselse buurten, is het interessant om te bekijken in welke mate we gelijkaardige geografische patronen vinden voor gezondheid.

Auteurs

Sarah Missinne, Hervé Avalosse (Intermutualistisch Agentschap)), Sarah Luyten

Date de publication