Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Dossier 2018/1: Zorgverzekering - Armoedetoets

Met deze zorgverzekering wensen de beleidsmakers een antwoord te bieden op het risico op langdurige zorgbehoevendheid als gevolg van het ouder worden. De zorgverzekering moet zorgbehoevende personen de middelen bieden die nodig zijn voor het behoud van hun fysieke en psychische onafhankelijkheid, voornamelijk via de financiering van diensten gezins- en thuiszorg die er moeten toe bijdragen dat de betrokken personen op een waardige en zo autonoom mogelijke manier kunnen leven in de door hem of haar gekozen leefomgeving.

Het Observatorium werd belast met het uitvoeren van een armoedetoets op dit beleidsvoorstel voor de invoering van een zorgverzekering in het Brussels Gewest. Met de armoedetoets worden de potentiële effecten van een zorgverzekering op armoede en sociale ongelijkheden geëvalueerd en wordt gekeken op welke manier het een bijdrage kan leveren in de bestrijding hiervan. De finale doelstelling van de armoedetoets ligt in het bijdragen tot de uitwerking van een zorgverzekering die positieve effecten heeft op het vlak van armoedebestrijding, of op zijn minst niet bijdraagt tot het creëren of vergroten van sociale ongelijkheden.

Auteurs

Gille FEYAERTS

Introduction

 

DIn het kader van haar ouderenbeleid voorziet het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de uitwerking van een Brusselse zorgverzekering.

Collectie

Thème